Zásoby hnědého uhlí v Dolech Nástup Tušimice společnosti Severočeské doly (SD) Chomutov umožní postupnou těžbu suroviny až do roku 2040. Investice do moderních technologií elektráren Prunéřov a Tušimice, které uhlí odebírají, prodlouží jejich životnost na zhruba stejné období. Existence dlouhodobých kontraktů na dodávky či odběr uhlí mezi SD a elektrárenskou společností ČEZ je pak zárukou udržitelnosti pracovních míst pro zaměstnance obou firem.

Doly stabilizujícím prvkem

Současnou situaci v uhelném průmyslu a energetice zhodnotil ředitel strategie a komunikace SD Vladimír Budinský. „Začátek letošního roku přinesl velké zklidnění na trhu hnědého uhlí. Kromě Chomutovska se podařilo stabilizovat i vývoj na Mostecku. Stále sice není jasno v otázce těžebních limitů hnědého uhlí, to se ale dobývacího území Tušimice netýká. Zde se s žádnou změnou limitu nepočítá. Dohoda mezi firmami Vršanská uhelná a ČEZ o dodávkách uhlí pro tepelnou elektrárnu v Počeradech znamená perspektivu práce pro horníky i energetiky v horizontu mnoha let. Pro oba regiony, kde už od začátku 90. let dosahuje míra nezaměstnanosti nejvyšších hodnot v rámci celé ČR, je to určitě pozitivní informace," uvedl.

Pokles míst minimální

Zejména na Chomutovsku se horníci ani zaměstnanci elektráren masivního propouštění bát nemusejí. SD zaměstnává 3 450 lidí, v dceřiných společnostech pak dalších až 1 700 osob. Patří tak k největším a zároveň nejstabilnějším zaměstnavatelům v regionu. „I když objem těžby je víceméně garantován na dalších téměř 30 let, racionalizace společnosti bude samozřejmě pokračovat. S poklesem počtu zaměstnanců je tak třeba v příštích letech počítat, nebude to ale nic dramatického. O místo přijdou každý rok řádově desítky lidí, většina z nich navíc dosáhne důchodového věku," upřesnil Budinský.

Černé uhlí je na tom hůř

Za diametrálně odlišnou Budinský označil situaci na trhu černým uhlím, kde například v Ostravsko-karvinských dolech (OKD) hrozí ztráta práce až třem tisícům havířům. Současný výrazný pokles cen černého uhlí ale přesto označil za krátkodobý výkyv.

„Vzhledem k ekonomické krizi a kvůli chybné energetické politice v EU klesla obecně poptávka po evropském uhlí. Zatímco hnědé uhlí je svým složením v daném nalezišti unikátní a přesně na jeho parametry jsou navrženy zásobované energetické zdroje, černé uhlí je diky svým kvalitativním parametrům použitelné pro různé zdroje. Jeho vlastnosti jsou příčinou toho, že na trhu s tímto uhlím je daleko větší konkurence. To se nyní paradoxně ukázalo jako nevýhoda," doplnil Budinský.

Cenu srážejí Američané

Cenu černého uhlí podle něj nyní sráží zejména nabídka těžařů ze Spojených států. Uhlí tam totiž nyní ve velkém nahrazuje břidlicový plyn, a tak černouhelné společnosti využívají šanci k vývozu. „Těžba černého uhlí v USA bude narážet na nové, zejména ekologické ale i technologické problémy. Firmy se tedy snaží vytěžit maximum uhlí, dokud to jde, a prodat ho do zahraničí. Je jim jasné, že povolení k těžbě jim úřady na mnoha lokalitách z ekologických důvodů neprodlouží," vysvětlil Budinský.

Krizi na trhu černým uhlí odhaduje v horizontu dvou až pěti let. Poté by se i tuzemským těžařským firmám zase mělo dařit lépe. Zdůraznil však, že uzavření dolu je vždy nevratným krokem. „Doly se u nás buď zasypávají nebo zatápí. Takové ložisko už je navždy odepsané, těžbu nelze obnovit," upozornil ve vztahu k avizovanému uzavření karvinského dolu Paskov.