Mladá maminka má dnes při péči o své dítě a jeho zdraví k dispozici nepřeberné množství informací a nabídek na internetu i v publikacích, může vybírat odborně zaměřené semináře, vyhledávat si konzultanty. Za to se od ní tak nějak automaticky očekává, že zajistí, aby její dítě bylo viditelně zdravé a šťastné.

Nároky doby: aktivně a v tempu

Dnešní doba si žádá iniciativu. Předpokládá, že matka zaujme k výchově svého dítěte a k péči o jeho zdraví odpovědné stanovisko a z mnoha variant, které má k dispozici, bude umět zvolit tu správnou. Zapojí kritické myšlení a dopřeje sluchu intuici. A nejen to, svou cestu si bude umět také obhájit, bojovat za ni. To je nemalé břemeno, které si s sebou žena do mateřské role nese.

Krabicový domeček pro panenky
Pro radost si rozestavte v domě domečky

Navíc by měla být úspěšná i ve své profesní kariéře, přičemž tyto dvě oblasti by spolu měly „ladit“. Očekává se také, že se bude dál sebevzdělávat, naslouchat odborným radám a trendům, bude schopna je správně „analyzovat“.

Takovým nárokům je dnešní matka den co den vystavena. A co teprve ve chvíli, kdy se její dítě necítí dobře nebo je nemocné.

Lék rychlejší výchovy

Jeden ze zahraničních průzkumů (provedený americkou agenturou OnePoll před necelými dvěma lety) ukazuje, kolik času stráví matky dětí ve věku do jednoho roku obavami o jejich zdraví. Ročně více než 1 400 hodin, to je více než šestina roku. Během této doby provedou 330 „urgentních“ vyhledávání, která jim mají pomoci s diagnostikou zdravotního stavu jejich dětí.

A přestože jde o výzkum provedený za našimi hranicemi, je aktivní zájem o zdravotní stav vlastních dětí neodmyslitelnou součástí životního stylu obecně. Bere se jako jeden ze základních předpokladů pro to stát se dobrým rodičem.

V souvislosti s výsledky průzkumu vyvstává ovšem jedna ne nepodstatná myšlenka. Pečovat v první řadě o tělesný stav dítěte, pozorovat jeho zdravotní symptomy, mít stále k dispozici nějaký účinný lék znamená věnovat se něčemu na první pohled viditelnějšímu a snáze uchopitelnému, nežli je výchova dítěte jako taková.

Následek není příčina

Když se zdá dítě příliš neklidné, nebo moc klidné, velmi bledé, anebo málo, je možné za pomoci léku učinit něco konkrétního ke změně jeho stavu. Ten se dá bezprostředně korigovat, ovlivňovat.

Domácí mazlíčci
Přehled domácích mazlíčků, o které se zvládnete starat

Je snazší mít pod kontrolou zdraví dítěte, nežli se trápit úvahami o tom, zda je dítě spokojené, šťastné a netrpí nějakou dlouhodobější frustrací. A tak se některé maminky raději uchýlí k lékařské diagnostice a léčbě dětských nemocí než k upřímnému zamyšlení nad tím, kolik času se svým potomkem tráví a jestli se mu dokážou věnovat tak, jak on potřebuje. Je snazší koupit lék či potravinový doplněk, nežli přemýšlet o tom, co nemoc způsobilo.

Rodič je zodpovědný za svůj život a život svých dětí a chce je mít stoprocentně pod kontrolou. Vyvinout činnost, konat, kontrolovat, tyto žádané aktivity se snáze realizují v rámci řešení zdravotního stavu dítěte než složité a stresující úvahy o jeho celkovém psychickém stavu. Něco dělat, být aktivní, věci řešit je ospravedlnitelné. Naproti tomu sednout si s rukama v klíně a zamyslet se nad pravými příčinami stavu dítěte příliš aktivity na první pohled nevykazuje.

Nejlepší prevence? Být spolu!

Zdravotní problémy jsou často důsledkem psychického stavu pacienta, kořeny nemocí je třeba nalézat primárně ve vztahu dítěte a jeho rodiče. Největším odborníkem na zdraví dítěte je ten, kdo s ním tráví nejvíce času, on má v ruce nejvíce indicií. Být se svým dítětem, vnímat je, když je zdravé, průběžně reagovat na jeho potřeby, být mu k dispozici, brát ho takové, jaké je, to je ta nejúčinnější prevence před vypuknutím nemoci.

Desková hra Náplavka
Dělat hry je nesmírně osvobozující a naplňující aktivita, říká Stanislav Šulc

Pro pohled zvenčí možná příliš pasivní přístup k věci. Pokud se pak dítě necítí dobře a matka začne okamžitě reagovat podáváním léků nebo obvoláváním doktorů, ukazuje mu tím jen, že s ním opravdu něco není v pořádku. Je lepší alespoň chvilku počkat, nechat pracovat přírodu a ujistit své dítě, že se nic zlého neděje…, pak i ono samo snadněji uvěří v sebeozdravný proces. Tento přístup podpoří jeho víru v sebe sama, a vztah s rodičem tak posílí.

V dnešní době je těžké uvěřit takovému „málu“ v nepřeberné škále rad a doporučení, co vše je nezbytné pro své dítě udělat. Ale dá se to zvládnout. Samozřejmě opatrně a s rozumem a citem, v žádném případě to neznamená odsunutí odborné lékařské péče na druhou kolej!

Odpovědi na ty nejtěžší otázky jsou ale často mnohem blíže, než se zdá, a každá maminka má ty nejúčinnější páky, jak poznávat a ovlivňovat psychický i fyzický vývoj svého dítěte…

Čtěte celý seriál bez omezení. S předplatným Deník.cz získáte navíc výhodné benefity.