Slovní fotbal

Ten, kdo otvírá hru, vysloví nějaké pod­statné jméno, třeba „kredenc“. Smyslem hry je co nejrychleji odpovědět slovem, které začíná posledním písmenem řeče­ného slova, popřípadě dvěma posledními písmeny.

Slovní přihrávky mají přicházet co nejrychleji. Slova se nemohou opakovat a platí pouze ta, která mají skutečně smysl. Kdo neví další návazné slovo, prohrál.

Řekni jméno

Vylosovaný hráč dá svému sousedovi po levici za úkol říci například křestní jméno od písmene C. Neřekne-li ho hráč do deseti vteřin, ztrácí bod. Vzpomene-li si včas, do­stává bod. Body se každému hráči zapisují na papír k jeho jménu. Pak tento hráč sám dává úkol opět svému sousedu po levici.

Tentokrát může úkol znít například: „Řekni nějaký druh ovoce od písmene B!“ Další hráč třeba: „Město od P“ nebo „Řeka od R“.

Zpříjemněte dětem cestu na dovolenou
Sedm tipů na hry v autě

Hraje se na jména osob, měst, řek, států, ovoce, zeleniny, zvířat. Jméno kteréhokoli z těchto určených námětů od kteréhokoli písmene může hráč od svého souseda po levici požadovat, když na něho dojde řada. Ale sám takové jméno musí znát! Nevzpo­mene-li si na ně vyzvaný soused, musí mu jméno sám říci jako doklad toho, že takové jméno opravdu existuje.

Řekni, co si myslím

Jeden hráč si myslí nějakou věc, osobu, zvíře atd. Ostatní mu kladou otázky, ale pouze takové, na které je možné odpovědět ANO, NE nebo ANO I NE. Jestliže hráč, který si něco myslí, odpoví kladně, zůstává na řadě tazatel tak dlouho, dokud nezazní první NE. Kdo hádanku vyřeší, může si za odměnu vymyslet další slovo.

Cestovní abeceda

Cílem je posbírat celou abecedu ukazováním z okna na takové objekty, které začínají písmeny abecedy. Je třeba sbírat je ve správném pořadí. Začnete-li s A – auto, nemůžete hlásit „cesta“, pokud jste ještě neobjevili objekt začínající na „B“.

K urychlení hry se mohou využívat i začáteční písmena z cedulí a reklam při cestě. Lze hrát jako soutěž, ale větší zábavou je zapojit do týmové snahy všechny.

Právě teď

Vyberte si zřetelný objekt (například most, budovu), který při jízdě vidíte v dálce před sebou. Zavřete oči, a když si myslíte, že auto právě míjí vybraný objekt, řekněte „teď“. Za trefu si započtěte bod.

Můžete se buď střídat, nebo hrát hru jako soutěž, kdy zavřou oči všichni cestující kromě řidiče. Pak vyhrává ten, kdo zvolá „teď“ ve chvíli, kdy je auto k vybranému objektu nejblíž.

Viděl jsem z okna

První hráč začne popisem, co viděl: „Z okna jsem viděl/a srnku.“ Druhý hráč zopa­kuje a přidá, co viděl on: „Z okna jsem viděl/a srnku a kolotoč.“ Další hráč vždy zopakuje celý dosavadní seznam a přidá, co viděl.

Kdo zkazí, má ještě jeden pokus. Zkazí-li podruhé, vypadne. Vyhrává posled­ní, kdo zbyl.

Mimozemský kupec

Představte si, že návštěvník z cizí planety přistál na Zemi a jde nakupovat. Jeden hráč hraje kupce, ostatní prodavače. Kupec nerozumí jazyku na Zemi, prodavači nerozumí jeho jazyku. Jediný způsob, jak se může kupec vyjádřit, je předvést věc, kterou chce koupit. Prodavači musejí hádat, co chce.

Nuda na cestách? Hry mohou dlouhé cestování zpříjemnit
Když je cesta nudná. Mnohdy si stačíte jen s tím, co jde vidět z okna

Kupec pantomimou předvede věc, kterou chce koupit. Prodavač, který uhádne, se stává kupcem.

Hádej, co vidím

Hráč uvidí nějaký objekt a zeptá se ostatních například: „Hádejte, co vidím červeného?“ Ostatní se rozhlédnou a hádají. Nevybírejte však objekty, které při jízdě zmizí za malou chvíli.

Hra je vhodná pro dobu čekání, třeba na benzínové pumpě, před závorami a podobně.

Čtěte celý seriál bez omezení. S předplatným Deník.cz získáte navíc výhodné benefity.

Autor: Adam Novák