"Byla objevena nová paleolitická lokalita v místě, kde doposud žádné takto staré nálezy známé nebyly. Z tohoto hlediska jde o významný objev. Návrší bylo vyhledávané, jak v zemědělském pravěku, tak i, jak bylo zjištěno, ve starší době. Před 20 000 lety se obecně osídlení váže na větší vodní toky. Souvisí to pravděpodobně s tím, že pravěcí lidé sledovali tahy zvěře," řekl ČTK Čechák.

Archeologům není Pardědub neznámou lokalitou, jsou tam zaznamenány nálezy ze zemědělského pravěku a také ze středověku. Tímto nálezem se ale osídlení lokality posouvá dál do minulosti, až do starší doby kamenné.

Kosti pravěkého ještěra. Ilustrační snímek
Pravěká rakovina. Vědci poprvé popsali zhoubný nádor u dinosaura

Předané nálezy tvoří dva artefakty, prvním z nich je tzv. jádro, tedy kus suroviny, ze kterého pravěcí lidé odbíjeli čepele a úštěpy. Právě ty jim potom sloužily jako vlastní pracovní nástroje. Jádro z Pardědubu měří asi tři centimetry.

Druhý předmět je větší, jeho délka je asi 5,5 centimetru, a jde o tzv. dekortikační úštěp. "Jeho účelem bylo z celého původního valounu suroviny odstranit tvrdou a pro výrobu nástrojů nepoužitelnou kůru tak, aby pro další štípání zbyla už jen čistá surovina, tedy vlastní jádro. Úštěp z Pardědubu má proto celou jednu stranu pokrytou kůrou, zatímco druhá je naopak bez jakýchkoli stop po tomto prvku," uvedl Čechák.

Surovina je stejná, pazourek

I když se ani v jednom případě nejedná o hotový nástroj, podle archeologů svědčí nálezy o zpracovávání kamenné suroviny a výrobě artefaktů v této lokalitě.

Surovina je v případě obou nálezů stejná, tzv. silicit glacigenních sedimentů, jinak také pazourek. Původně se vyskytoval pouze u Baltského moře, ale v dobách ledových byl působením ledovce přesunut až do dnešního Polska a okrajově i na české území. Pazourek byl jako velice kvalitní surovina využíván paleolitickými a mezolitickými lovci a sběrači, ale objevuje se i v souborech zemědělských populací, uvedli zástupci muzea.

Staroanglický lékařský spis Bald's Leechbook
Účinnější než moderní antibiotika. Proti bakteriím zabírá tisíc let starý recept

Nová paleolitická lokalita na Pardědubu je od ostatních nálezů z tohoto období izolovaná. "Pokud bychom hovořili pouze o nálezech podobně starých, paleolitických, museli bychom se vypravit až do více než tři kilometry vzdálených Předměřic," dodal Čechák.

Nejbližší pozůstatky lovců a sběračů, tentokrát výrazně mladší, z období mezolitu, jsou vzdálené necelé dva kilometry z místa mezi Smiřicemi a Skalicí.