„Naše studie osvětluje původ Judské datlové palmy. Domníváme se, že byla vyšlechtěna z místních či již dříve známých východních odrůd, které byly později kříženy se západními odrůdami,“ uvedli vědci ve studii zveřejněné v odborném časopisu Science Advances.

Na počátku jejich výzkumu stál překvapivý objev. Ve starobylé palácové pevnosti, která vznikla za vlády krále Heroda Velikého (73 až 4 před naším letopočtem) na jihu Izraele mezi Judskými kopci a Mrtvým mořem, byly nalezeny stovky prastarých semen datlovníků pravého.

Tým specialistů, v jejichž čele stanula Sarah Stallonová, nejprve vybral 34 pro účely experimentu nejvhodnějších semen. Zatímco jedno z nich bylo uchováno jako kontrolní vzorek, zbylých 33 bylo namočeno do roztoku hnojiva a následně vysázeno. Mezitím ovšem vědci vyřadili jedno ze semen, u něhož odhalili poškození.

Z šesti semen později vyklíčily sazenice palem, jež dostaly jména Jonah, Uriel, Boaz, Judith, Hannah a Adam, informoval server Science Alert.

Zázračné vzklíčení 

Podrobná analýza mladých palem a pozůstatků skořápek semen, z nichž vyklíčily, přinesla překvapivé výsledky. Vědci především dokázali přibližně určit stáří těchto semen – datovali je období před 1800 až 2400 lety. Zjistili také, že semena byla až 30 procent větší než semena dnešních datlovníků, což naznačuje, že větší byly i samotné plody.

„Ve starověku bylo popsáno několik typů datlí pocházejících z Judey. Mezi všemi zaslouží zmínku zejména veliká odrůda Nicolai, jejíž plody mohly měřit i jedenáct centimetrů,“ upozornili vědci.  

Jak je ale možné, že semena vyklíčila i po mnoha staletích? Jak zdůraznil server Science Alert, každý přece ví, že klíčivost semen se s jejich vzrůstajícím stářím zhoršuje. Platí přitom přímá úměra: čím déle budou semene mimo půdu, tím hůře vzklíčí, když jsou konečně vysazená.

Pokud vědci tedy dokážou zjistit, jak si semena datlí uchovala svou životaschopnost takto dlouho, mohlo by to mít nesmírný význam i pro současné zemědělství.