„Dva koně byli již v minulosti částečně poničeni mladšími zásahy, třetí byl zachován téměř kompletně, včetně podkov. Předběžně předpokládáme, že koně zde byli zakopáni někdy v 18. století,“ uvedla archeoložka Lenka Sedláčková z organizace Archaia Brno.

Jak doplnila, koně byli zřejmě nemocní, protože zvířecí pohřby nejsou v Brně obvyklé. "Pohřby domácích zvířat v hospodářsky využívaných částech parcel nejsou zcela neobvyklé a zvláště na brněnských předměstích se s tímto fenoménem občasně setkáváme. Pravděpodobně se jednalo o zvířata nemocná, která po uhynutí nemohla být dále zpracována," sdělila.