"Již delší dobu jsme si vědomi toho, že psychotropní látky byly nesmírně důležité pro náboženské obřady dřívějších obyvatel jihovýchodních And, překvapila nás ale skutečnost, že používali tolik různých látek - a možná je dokonce míchali dohromady," říká Jose Capriles, který působí na Pensylvánské státní univerzitě jako odborný asistent profesora antropologie.

Unikátní brašna byla objevena ve skalních útesech nedaleko řeky Sora na jihozápadě Bolívie, kde vědecký tým pátral po stopách možného starověkého osídlení. Kromě jiných drobností kožený vak ukrýval i několik nástrojů určených pro rozmělnění psychotropních rostlin na prášek a dvojici trubic, jež pravděpodobně sloužily pro kouření halucinogenních rostlin.  

„Bez nejmenších pochyb se jedná o největší množství psychotropních látek, které kdy byly objeveny na nějakém archeologickém nalezišti v Jižní Americe,“ dodává Capriles.

Obsah koženého vaku objeveného v BolíviiZdroj: Melanie J. Miller, Juan Albarracin-Jordan, Christine Moore a José M. Capriles/PNAS

Na základě radiokarbonové metody datování došel vědecký tým k závěru, že stáří kožené brašny přesahuje tisíc let.  "Přibližně ve stejné době došlo v této oblasti k zániku rozsáhlé civilizace Tiwanaku. Zároveň zde vznikly menší civilizace, jejichž význam byl ale spíše regionální," vysvětluje Capriles.

Nejméně tři různé zdroje 

Po pečlivé analýze dokázal vědecký tým izolovat zbytky několika psychotropních látek. Mimo jiných se jednalo o kokain, benzoylekgonin (metabolit kokainu), bufotenin, garmin či psilocin. Tyto látky přitom pocházely nejméně ze tří různých zdrojů – rudodřevu koky a rostlin rodu anadenanthera.

Podle vědců byl majitel koženého vaku pravděpodobně šamanem. "Právě šamani byli specialisty na nejrůznější rituály. Jako tací měli obrovské znalosti nejrůznějších rostlin. Některé z nich používali na ochranu před nadpřirozenými bytostmi, jiné k navázání kontaktu s předky. Je pravděpodobné, že šaman, kterému patřilo toto pouzdro, zkombinoval několik různých bylin, aby prodloužil své halucinace," uzavírá Capriles.