Výjimečné je i odhadované staří mimořádného nálezu - 4 000 let. Unikátní artefakty pocházejí z odkrytého pohřebiště z období nitranské kultury ve starší době bronzové, jež se tam nacházely v pěti desítkách odkrytých hrobů.

„Ty se vyznačují svou východo-západní, muži jsou otočeni hlavou k západu, ženy k východu a obličeje obojího pohlaví směřují na jih. Takže nebožtíci leželi ve skrčené poloze na boku,“ informoval archeolog Ústavu archeologické památkové péče Brno Marek Lečbych.

Při posledním výzkumu pohřebiště archeologové odkryli hroby bohatší vrstvy někdejšího obyvatelstva. O tom svědčí i nalezené šperky u ostatků ženy z doby bronzové.

Starosta Polešovic Deníku před časem prozradil, že by byl rád, kdyby se obci v budoucnu podařilo vybudovat malé muzeum. Tam by si mohli její obyvatelé historické nálezy z lokality Nivy prohlédnout.