Všichni si pamatujeme scény z Pekařova císaře, když si Rudolf II. nechává vykládat osud svůj z hvězd. V té době byla ale astrologie považována za plnohodnotnou vědní disciplínu. Ne vše, co z ní vzešlo, bylo vždy absolutně marné. Například v roce 2017 se astronomům podařilo najít hvězdu poprvé popsanou před 600 lety korejskými astrology. Přesto nemá nic společného se zdravým rozumem se domnívat, že naše osobnost a důležité životní události a volby mají něco společného s nebem. I dopad meteoritu ve vaší blízkosti je prostě jen nepravděpodobnou událostí.

I když neexistují žádné racionální předpoklady a vědecké důkazy, které by podporovaly astrologické teze, jsme v posledních letech svědky dramatické renesance této disciplíny. Proto se dostala do hledáčku psychologů.

Více narcismu, méně inteligence

Někteří odborníci tvrdí, že společnosti i jednotlivci ve stavu dlouhodobého stresu nebo ohrožení se stávají náchylnějšími k zjednodušenému vysvětlení reality, které nabízí i astrologie. Dřívější vědecké práce poukázaly rovněž na souvislost mezi osobními životními krizemi a vírou.

Aktuálně publikovaná vědecká práce s výstižným názvem „I hvězdy si o mně myslí, že jsem lepší: Osobnost, inteligence a víra v astrologii“ na odborném serveru Science Direct v psychologické sekci Personality and Individual Differences (Osobnost a individuální rozdíly) nově potvrdila, že důvodem pro víru v astrologii mohou být vybrané osobnostní rysy a úroveň inteligence.

Ve studii týmu švédských psychologů z Lundské univerzity pod vedením Idy Anderssonové absolvovalo přes 260 lidí (ve věku 25 až 34 let) sérii psychologických testů. Znalci posuzovali mimo jiné úroveň víry v astrologii, úroveň inteligence a osobnostní rysy.

Jako klíčové se ve vztahu k důvěře ve hvězdy ukázaly dva faktory: narcismus a míra inteligence. Lidé, kteří věřili, že jejich náhodná existence na jedné planetě se odráží v celém vesmíru, měli vyšší skóre na škále narcismu. Jejich úroveň inteligence byla také nižší než u těch, kteří jsou k astrologii skeptičtí.

Jak odborníci ve své práci zdůraznili: „Kulturní aspekty života mileniála navíc mohou zdůrazňovat jeho jedinečnost, což může vést k egocentričtějšímu pohledu na svět, a tím se vztahovat k narcistickým rysům. Protože astrologické předpovědi a horoskopy mají tendenci pozitivně rámovat realitu, zvyšují tak velkolepost a proto mohou ještě více oslovit narcisty.“

Čím obecnější, tím lepší

A v tom právě spočívá úspěch horoskopů. Každý z nás rád slyší dobré zprávy a v případě horoskopů máme jistotu, že právě s tímto typem informací se setkáme. I když jsme v těžké situaci, najdeme v nich řešení. Samozřejmě podané na příslušné úrovni obecnosti.

A čím obecnější, tím lepší. Znáte Forerův efekt? Už v roce 1948 psycholog Bertram Forer požádal studenty o vyplnění osobnostního testu a poté jim předložil analýzu jejich osobnosti. Když studenti hodnotili přesnost Forerovy analýzy na stupnici od 0 do 5, průměrná známka byla 4,3. Problém byl ale v tom, že všichni studenti po 14 dnech dostali totožný posudek, který byl poskládaný z vět z různých horoskopů.

Studenti si ve svých posudcích mohli mimo jiné přečíst: „Cítíte velkou potřebu, aby vás druzí lidé měli rádi a obdivovali. Máte tendenci být sebekritický. Máte mnoho schopností, které jste nevyužil ke svému prospěchu. Ačkoli máte určité osobnostní slabiny, zpravidla jste schopen je kompenzovat. Občas máte vážné pochybnosti, zda jste se správně rozhodl nebo udělal správnou věc. Do určité míry dáváte přednost změně a rozmanitosti a štvou vás zákazy a omezení. Ceníte si svého nezávislého myšlení a tvrzení druhých nepřijímáte bez dostatečných důkazů. Zjistil jste, že není rozumné, abyste se druhým příliš upřímně otevíral. Občas jste extrovertní, přátelský a družný, zatímco jindy jste introvertní, ostražitý a rezervovaný. Některé vaše aspirace mají sklon být dost nerealistické. Jedním z vašich hlavních životních cílů je bezpečí.“ 

Co z toho plyne? Pokud jsou výroky dostatečně vágní a obecné, většina z nás zjistí, že dokonale odrážejí naše osobnostní rysy nebo popisují naši životní situaci. Říká se tom Forerův (nebo také Barnumův) efekt a oba nadobro vstoupily do psychologické terminologie.

Nedostatek kritického myšlení

A nyní několik horoskopů na leden posbíraných z nejrůznějších webů: „Vodnář se nebude nudit. V jejich životech se toho bude hodně dít! Lidé z tohoto znamení zvěrokruhu jsou psychicky odolní vůči životním zmatkům. Blíženci budou v blízké budoucnosti optimističtí, ale musí se mít na pozoru. Raci mohou očekávat v blízké budoucnosti změny. Panny pocítí vítr ve svých plachtách. Mnoho starých problémů, se kterými dlouho bojovaly, bude konečně vyřešeno. Štíři budou skvělí na nových místech a v nových situacích. Co tak tedy strávit pár dní na dovolené nebo na cestách?"

Kdo z nás by nechtěl vyrazit na dovolenou? Nebo by nechtěl cítit vítr v plachtách? V praxi jsou astrologické tvrzení neověřitelná. Z pochopitelných důvodů nelze jejich pozorování ani opakovat, kruh pseudovědy se tak uzavírá.

Další závěr z výzkumu švédských psychologů je tak logický: Čím vyšší úroveň inteligence, tím menší důvěra v astrologii. „Nejpravděpodobnějším vysvětlením tak zůstává, že víra v paranormální jevy často souvisí s nedostatkem kritického myšlení,“ píší Švédové.

„V dnešním světě není problémem dostupnost informací, ale jejich interpretace. Pokud předpokládáme, že události jsou způsobeny nadpřirozenou silou, nižší inteligence a kognitivní schopnosti znesnadňují analýzu faktů, i když jsou k dispozici empirické důkazy o opaku. Z tohoto důvodu se falešné zprávy šíří rychleji než skutečné zprávy a lidé je často sdílejí rychleji než boti. Pokud někdo věří, že jeho osud je zapsán ve hvězdách nebo že světu vládnou Reptiliáni (dokonale maskovaní ještěří lidé ze vzdálených galaxií), je velmi těžké takové přesvědčení vyvrátit. A navíc: Přesvědčení si mohou dokonce odporovat, a nijak to nesníží jejich sílu,“ napsal ke stejnému problému magazín polské Gazety Wyborczy.

Švédští odborníci sami upozorňují, že dokud budoucí výzkum jejich výsledky nezopakuje na širší skupině o větším věkovém rozptylu, měli bychom se zdržet vyvozování dalekosáhlých závěrů o víře v astrologii a jejím vztahu k narcismu a inteligenci. Zároveň ale autoři studie tvrdí, že zkoumání faktorů, které předurčují lidi k víře v astrologii, je dnes nesmírně důležité. Zejména v době pandemie. V psychologické praxi je víra v astrologii velmi často spojována s vírou v jiné pseudovědy a konspirační teorie. Jak loni zdokumentoval tým D. Alana Bensleyho z americké Frostburg State University, víra v neopodstatněné konspirační teorie, paranormální jevy, pověry a míra přijímání málo podložených a pseudovědeckých tvrzení spolu souvisí.