"Vědci studují možnou souvislost mezi barvením vlasů a rakovinou už dlouho, ale dosud nedošli ke shodným výsledkům," říká jedna z autorek studie, epidemioložka Alexandra Whiteová z amerického Národního institutu environmentálních zdravotních věd. Studie byla publikována v časopise The International Journal od Cancer.

Výzkumy nedaly jasnou odpověď

Aktuální studie, kterou realizovali vědci z institutu a ze Severokarolínské univerzity v Chapel Hill, se zaměřila na skupinu žen, v jejichž rodinách se už dříve vyskytla rakovina prsu a které tedy představovaly více rizikovou skupinu. Mezi téměř 37 tisíci ženami, u jejichž sester byla diagnostikována rakovina prsu, zjistili vědci výrazný nárůst výskytu nemoci u těch žen, které si často barvily nebo narovnávaly vlasy.

Možnost takové souvislosti nebyla úplně nová, protože se zkoumala už dřív, jenže tehdejší výzkum nedospěl k jasné odpovědi - což se u případů potenciálního výskytu zdravotních rizik stává často. Související účinky jsou navíc obvykle dost malé.

Znepokojivý byl nicméně fakt, že vlasové přípravky přece jen patří mezi zdroje karcinogenů a endokrinních distruptorů, tedy látek zasahujících do normálních funkcí soustavy žláz s vnitřní sekrecí. Právě to vedlo vědce, aby ve výzkumu pokračovali.

Některé nedávné studie naznačily, že pravděpodobnost rozvoje rakoviny prsu zvyšuje barvení vlasů natmavo a jejich rovnání, na druhé straně jiné epidemiologické studie o žádné takové souvislosti nesvědčily. Šlo však v každém případě o otázku, která vyžadovala uspokojivou odpověď.

Ideální příležitost pro její zodpovězení přišla se zmíněnou studií Severokarolínské univerzity, která se obrátila na lidi z různých prostředí po celých Spojených států amerických a Portorika s dotazníkem, v němž se mimo jiné ptala na frekvenci používání vlasových přípravků.

Zhruba téměř každý desátý účastník studie byl identifikován jako Afroameričan, což vědcům umožnilo zkoumat problematiku v různých rasových skupinách. 

Riziko? Sotva…

Výsledky se podle serveru Science Alert jevily tak, že použití prostředku k rovnání vlasů alespoň jednou během několika měsíců zvyšuje o 30 procent relativní pravděpodobnost, že se u účastníka studie vyvine rakovina prsu, a to bez ohledu na to, zda šlo o bílého Američana, Afroameričana nebo o Hispánce. 

"Pokud ale máme tuto statistiku pochopit správně, musíme se podívat za tato čísla a zahrnout i některé další údaje. Všechna tato procenta odrážejí pouze relativní, nikoli absolutní riziko. Relativní riziko znamená, že je pravděpodobnější, že se určitá nemoc u nějaké skupiny rozvine ve vztahu k jiným nemocem. Absolutní riziko udává, jak moc je pravděpodobné, že se u této skupiny nemoc vůbec objeví," upozorňuje server Science Alert. Toto absolutní riziko představuje podle studie opravdu mimořádně malé číslo.

"O žádné studii naznačující vliv mezi karcinomem prsu a barvením vlasů jsem nikdy neslyšel a zdá se mi to i velmi obtížně zkoumatelné," řekl Deníku profesor Aleš Ryška, člen výboru České onkologické společnosti a přednosta Fingerlandova ústavu patologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. "Karcinom je multifaktoriální onemocnění, na němž se podílí celá řada činitelů. Svou roli tu hraje genetika i různé další okolnosti, včetně vlivů z vnějšího prostředí, ale nikdy jsem neslyšel, že by takovým faktorem mohlo být barvení vlasů," dodal Ryška.

Otázka pro další výzkumy

Server Science Alert zmiňuje také studii z roku 2008, provedenou na více než 23 tisících švédských žen, které měly sestry s diagnózou rakoviny prsu. Tato studie zjistila, že ve srovnání se zbytkem společnosti u nich byla dvakrát až 6,5krát vyšší pravděpodobnost, že se u nich v určitém období jejich života toto onemocnění vyvine.

Ve Spojených státech amerických se invazivní prsní nádor vyvine během života asi u jedné z osmi žen. A i v této široké skupině existují podskupiny, které jsou vystaveny většímu či menšímu riziku v závislosti na faktorech, jako je rodinná historie, tělesná hmotnost nebo věk.

"Příčinu rozdílu v relativním riziku vzniku rakovinu nelze na základě dosavadních výsledků výzkumu stanovit. Je sice možné, že se po vystavení chemikáliím používaným na barvení vlasů něco děje, ale nelze prokázat příčinnou souvislost," podotýká server Science Alert.

Také vědci připouštějí, že studie, jakkoli pozoruhodná, vyžaduje větší kontext. "Jsme vystavováni celé řadě faktorů, které mohou potenciálně přispět k rakovině prsu, a je nepravděpodobné, že by toto ohrožení vysvětloval jediný činitel," říká výzkumník Dale Sandler, vedoucí oddělení epidemiologie amerického Národního institutu environmentálních zdravotních věd. 

Pokud tedy pociťujete obavy z toho, jak moc je pravděpodobné, že se u vás vyskytne rakovina prsu, je nejlepší promluvit si o tom se svým lékařem.