Obří ocelová instalace má být naplněna pevnými disky, poháněnými sluneční energií získávanou pomocí solárních panelů. Každý z disků bude zaznamenávat a uchovávat v reálném čase proud vědeckých aktualizací a analýz, týkajících se těch nejtemnějších problémů, jimž současný svět čelí. Projekt získal název Earth's Black Box, tedy něco jako Pozemská Černá skříňka. Informuje o tom Science Alert

Připomíná to již známé globální úložiště semen

Jaké údaje se v monolitické struktuře objeví? Například studie a informace týkající se změny klimatu, vymírání rostlinných i živočišných druhů, nebo znečištění životního prostředí a jeho dopadů na zdraví. Záměrem je, aby v případě zániku současné společnosti mohla nějaká budoucí civilizace po objevu tohoto archívu rekonstruovat, co tomu předcházelo a co se s naší planetou vlastně stalo.

K projektu vznikla webová stránka Earth's Black Box, na níž se píše: "Pokud dramaticky nezměníme náš způsob života, vyvolají klimatické změny a další nebezpečí způsobená člověkem krach naší civilizace. Černá skříňka Země zaznamená každý náš krok směrem k této katastrofě. Stovky souborů dat, měření a interakcí souvisejících se zdravím naší planety budou průběžně shromažďovány a bezpečně uloženy pro budoucí generace."

Přestože Měsíc má svou atmosféru, ta se skládá převážně z vodíku, neonu a argonu. Není to ten druh plynné směsi, která by mohla udržet naživu savce závislé na dýchání kyslíku jako jsou lidé.
Čínské vozítko našlo na odvrácené straně Měsíce záhadnou kostku

Samotná instalace připomíná brutalistický design slavného Špicberského globálního úložiště semen (Svalbard Global Seed Vault), což je pevnost navržená k ochraně semínek světově důležitých plodin, sloužících jako jejich potenciální poslední záchrana pro případ neznámé globální katastrofy.

Tasmánská Černá skříňka však není koncipována pouze jako "sklad", ale má průběžně zaznamenávat trajektorii pozemského vývoje, aby se případně ukázalo, co k takové katastrofě vedlo.

Vymysleli to odborníci na reklamu

„Zamýšlíme to tak, že pokud Země v důsledku klimatických změn skutečně zkolabuje, toto nezničitelné záznamové zařízení tu zůstane, aby se z toho mohl kdokoli poučit. Současně má donutit světrové lídry k odpovědnosti - zajistit, aby jejich činnost či nečinnost byla zaznamenána," řekl pro Australian Broadcasting Corporation (ABC) Jim Curtis, výkonný kreativní ředitel marketingové agentury Clemenger BBDO. 

Planety mimo Sluneční soustavu skrývají mnohá tajemství…
Tajemno za hranicemi naší soustavy: Vědce zaujaly planety s podivným složením

Tato agentura spolupracuje na daném projektu s kreativní agenturou The Glue Society a s výzkumníky z Tasmánské univerzity. Objekt má být dokončen na neznámém místě počátkem roku 2022, jeho systémy jsou však údajně částečně aktivní již nyní a v beta verzi testují živé nahrávání aktualizací týkajících se životního prostředí.

Podle tvůrců má existence "Černé skříňky" povzbudit dnešní společnost, aby si v oblasti klimatu a péče o životní prostředí počínala zodpovědněji. "Když lidé vědí, že si je někdo nahrává, ovlivňuje to jejich chování, dávají si pozor na to, co dělají a říkají. A to je naše role, pokud je vůbec nějaká - aby nás každý člověk někde vzadu v mysli měl," řekl ABC Jonathan Kneebone z The Glue Society.

Důsledkem globálního oteplování jsou horká léta a nedostatek vláhy. V uplynulých letech trápilo sucho i Českou republiku
O změně klimatu kolují fámy i nepodložené argumenty. Proti vědě ale neobstojí

Svým způsobem by se tedy dalo říci, že Pozemská Černá skříňka je pouhý PR trik zaměřený na upoutání lidské pozornosti, nikoli seriózní vědecký dokumentační projekt, podle tvůrců si však zmiňovaná témata větší světovou pozornost rozhodně zaslouží a je jedno, jakým způsobem se ji podaří získat. 

"Ve světě, jehož ledový příkrov ubývá v reakci na bezprecedentní úroveň globálního oteplování, kde emise skleníkových plynů míří špatným směrem, kde dochází voda a kde zvířata mizí takovou rychlostí, že vědci říkají, že jsme vstoupili do planetární epochy šestého masového vymírání, si už nemůžeme dovolit odvracet od toho oči. Účelem našeho zařízení je zajistit nezaujatý popis událostí, jež mohou vést k zániku planety, přijmout odpovědnost za budoucí generace a inspirovat svět k naléhavé akci. Je na nás, jak tento příběh skončí," říkají tvůrci Pozemské Černé skříňky.