Údolí Zongo se nachází asi v třítisícové výšce nad mořem na východní straně pohoří Kordillery. Vědecký tým zde strávil dva týdny intenzivní terénní prací v členitém terénu, zahrnujícím mlžné pralesy i kaskádové vodopády řeky Zongo. Expedici čítající bezmála 20 výzkumníků z bolivijských i mezinárodních institucí vedl biolog Trond Larsen z programu rychlého rozřazování (Rapid Assessment Program) organizace Conservation International.

Divočina na předměstí

"Tato oblast se stala bezpečným útočištěm pro obojživelníky, plazy, motýly a rostliny, které se nikde jinde na Zemi nepodařilo najít," uvedl podle webu Science Alert Larsen.

Pozoruhodné přitom podle něj je, jak blízko je tento skrytý přístav mnoha neznámých nebo zapomenutých druhů lidské společnosti. Třebaže dostat se do údolí vyžaduje čas i úsilí, leží toto místo v podstatě na prahu bolivijského města La Paz, hlavního města stejnojmenného departmentu a současně jednoho ze dvou hlavních měst země (oficiální metropolí Bolivie je nicméně Sucre). V La Pazu přitom žije bezmála 2,9 milionu obyvatel.

"Představte si rušné městské centrum plné lidí, vzdálené jen 50 kilometrů od člověkem nedotčeného údolí přetékajícího biodiverzitou," uvedl Larsen.

Taková blízkost velké lidské aglomerace však většinou působí na přírodní ekosystémy negativně a ani údolí Zongo není v tomto směru výjimkou. Největší hrozbou je mýcení lesů a obrábění půdy pro zemědělské účely, jímž lidé tlačí na přirozené prostředí a které by mohlo ohrozit i vzácné druhy žijící v údolí.

Aby tomu zabránila, uspořádala organizace Conservation International ve spolupráci s městem La Paz, s venkovskými komunitami a s místní domorodou komunitou Huaylipaya, žijící v Zongo zmíněnou expedici a nyní chce zveřejnit její výsledky, jimiž je komplexní biologické zhodnocení biodiverzity údolí. Studie by měla pomoci vytvořit udržitelný přístup ke správě mlžného lesa, který by prospíval všem formám zdejšího života, jak lidem, tak přírodě.

Vzácné objevy

Výzkum skutečně odhalil několik nových živočišných druhů, které vědci nikdy dříve nezaznamenali. Jedním z nich je třeba miniaturní liliputánská žába (Noblella), jež představuje zatím nejmenšího známého obojživelníka v Andách. Na délku měří jen deset milimetrů.

Vědci také objevili nový druh jedovaté zmije, zvané křovinář horský (Bothrops monsignifer), a útlého bolivijského hada (Eutrachelophis), jenž získal své označení díky tomu, že je zbarven v národních barvách tohoto státu (červeně, žlutě a zeleně).

Kromě toho tým identifikoval čtyři nové druhy motýlů, čtyři nové druhy orchidejí a typ bambusu, který nebyl dosud nikdy vědecky zdokumentován, nicméně domorodé komunity jej používají k výrobě místních hudebních nástrojů, připomínajících například známou Panovu flétnu.

Několik druhů rostlin a zvířat nalezených v údolí Zongo zase patřilo k těm, které byly pokládány za vyhynulé, nebo přinejmenším nebyly hodně dlouho vidět. "Jedním z našich nejzajímavějších nálezů bylo znovuobjevení druhu Oreobates zongoensis - žáby ‚s ďábelskýma očima‘, jež byla dosud spatřena pouze jednou a byla považována za vyhynulou," uvedl jeden příklad Larsen.

"Identifikovali jsme také okáčovitého motýla Euptychoides fida, který nebyl vidět téměř sto let," zmínil jiný příklad biolog Eduardo Forno z bolivijské pobočky Conservation International. Dodal, že jako dítě navštívil údolí mnohokrát, když se toulal se svým otcem, který byl amatérským přírodovědcem a sběratelem motýlů. "Díky tomu to pro mě bylo obzvláště vzrušující zjištění," prohlásil Forno.

Vědci vystoupali do výšky asi tří tisíc metrů a našli i celé nové přírodní populace žijící na různých úrovních lesa. Kromě živočišných druhů šlo o téměř 750 druhů rostlin, z nichž nejméně třináct bylo neznámých a dva patřily k rostlinám, které vědci neviděli více než 100 let.

Zachování vzácné rozmanitosti údolí Zongo však bude vyžadovat hodně práce. "Tento odkaz dlužíme dalším generacím. Je naším úkolem ochránit tuto zemi, dokud je ještě relativně nedotčená, a zajistit, aby to tak zůstalo," uzavírá Larsen.