close Pohledem Jiřího Vojáčka info Zdroj: Deník zoom_in Ruské námořnictvo se dělí na celkem pět flotil, respektive čtyři plnohodnotné flotily a jednu flotu.

Proti Spojeným státům americkým se během studené války vyprofilovala Severní flotila, která má za úkol primárně hlídat severní přístupy k ruským břehům a přes pól vést případný střet s USA. Působit má kromě Severního moře a Severního ledového oceánu také v Atlantiku, potažmo Středozemním moři, z čehož vyplývá její strategické postavení, když kromě amerického námořnictva jsou jejími tradičními protivníky také Britové v Severním moři.

Jde o největší a nejpočetnější ruskou flotilu, kterou tradičně vede vlajková loď celého loďstva. Právě k Severní flotile patří dvě nejvýznamnější současné ruské lodě, a to letadlový křižník Admirál Kuzněcov a raketový křižník Petr Veliký.

close Ruský raketový křižník Petr Veliký u venezuelských břehů. info Zdroj: REUTERS zoom_in Ruský raketový křižník Petr Veliký u venezuelských břehů.

Druhou co do velikosti i co do významu je pak Tichomořská flotila. Jak už její název napovídá, stojí v Pacifiku primárně proti pacifickým velmocem, přičemž zejména v posledních letech významně těží ze spolupráce s námořnictvem Čínské lidové osvobozenecké armády. Právě čínské námořnictvo postupně v Pacifiku přebírá někdejší roli mohutné sovětské maríny a stává se hegemonem, který se jako jediný může v oblasti rovnat síle námořnictva Spojených států. Tichomořská flotila nemá za nepřítele přirozeně jen americké námořnictvo, ale také to japonské, jihokorejské a australské.

Menší flotilou v rámci ruského námořnictva je Baltská, stojící v současné době proti Švédsku, Finsku, Německu a Polsku. Právě Baltská flotila si během 2. světové války zřejmě nejvíce zabojovala proti německé Kriegsmarine.

Leningrad, dnešní Petrohrad je pak tradičním místem sídla velitelství celého ruského námořnictva.

Nejmenší flotilou je flotila Kaspická, která v sovětských dobách primárně zajišťovala ochranu ropných polí v sovětském Ázerbajdžánu, po rozpadu SSSR je zejména projekcí síly vůči více či méně přátelskému Íránu a připomínkou nutnosti pozitivních vztahů s velkým ruským bratrem pro postsovětské republiky Kazachstán, Turkmenistán a Ázerbajdžán.

Černomořská flotila

Vzhledem ke svému geografickému vymezení byla válkou na Ukrajině od začátku nejvíce zaměstnána ruská flotila černomořská. Během sovětských dob spolu se Severní flotilou operovala ve Středozemním moři, k čemuž využívala mimo jiné syrské nebo lybijské přístavy. Po rozpadu Sovětského svazu, protože Krym patřil Ukrajině, musela řešit otázku svých budoucích kotvišť. Tu záhy vyřešila dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou o dlouhodobém pronájmu přístavu Sevastopol.

close Přístav Sevastopol, Krym info Zdroj: Profimedia zoom_in Přístav Sevastopol, v pozadí válečné lodě ruského námořnictva.

Vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou se v dalších letech zhoršovaly i zlepšovaly, každopádně jedním z hlavních důsledků demokratické revoluce na Ukrajině byla obava ruského vedení právě o ztrátu přístupu ke strategickému černomořskému přístavu. I proto již v roce 2014 obsadili Rusové Krym. Po vypuknutí plnohodnotné války mezi oběma zeměmi v únoru 2022 se Černomořská flotila stala přirozenou součástí války vzhledem k tomu, že celá jižní Ukrajina přimyká k pobřeží Černého a Azovského moře po obou stranách krymského poloostrova.

Flotila se, jak se ostatně očekávalo, zapojila do bojů hned od prvních dnů. Nedisponuje sice letadlovými loděmi, má však dlouhodobě větší počet raketonosných fregat, korvet i ponorek a ty do bojů zasáhly. Všechny tři typy odpalovaly střely s plochou dráhou letu, omezeně se také zapojily do protivzdušné obrany okupovaných přímořských oblastí a ofenzív na pobřežní města, zejména Mariupol.

Oděsa

K provádění invazních operací disponuje flotila pěchotním odřadem, seskupeným před válkou ve 22. armádním sboru. Ten obsahuje pobřežní raketovou brigádu s řadou protilodních střel různých typů, brigádu pobřežní obrany, což je standardní motostřelecká jednotka s praporem tanků T-72B3, průzkumnou brigádu a dělostřelecký pluk, to vše doplněno výsadkáři a minimálně dvěma brigádami námořní pěchoty.

close Nácvik vylodění námořní pěchoty ruské Černomořské flotily, 2012 info Zdroj: Defense Ministry of Russian Federation, CC BY-SA 4.0, by Wikimedia Commons zoom_in Nácvik vylodění námořní pěchoty ruské Černomořské flotily v roce 2012.

Od začátku války se přitom předpokládalo, že jedním z hlavních cílů ruských vojsk přitom bude obří černomořský přístav Oděsa hluboko v západní části Ukrajiny. Oděsa je nejen velké průmyslové město a přístav, ale také místo, kudy od roku 2014 (a ještě mnohem více od roku 2022) proudí ukrajinský export, zejména životně důležité zemědělské produkty, počínaje obilím.

Ukrajinské námořnictvo sice přístupy k přístavu zaminovalo (na začátku války se rozšířil vtip, že by šlo s nadsázkou po minách dojít z Turecka až do Oděsy), přesto však panovaly obavy o to, zda se ruská armáda neuchýlí k použití Černomořské flotily, jakožto invazní síly z moře. Ostatně tuto činnost černomořská námořní pěchota nacvičuje už dlouhá desetiletí, jak dokládají tyto záběry ze cvičení vojsk Varšavské smlouvy na černomořském pobřeží z roku 1982.

| Video: Youtube

Obří ztráty

Nejznámější ztrátou Černomořské flotily je potopení křižníku Moskva třídy Slava. Jde o jedno z největších plavidel celého ruského loďstva, kdy větší už je pouze zmíněný letadlový křižník Maršál Kuzněcov a raketové křižníky třídy Orlan Petr Veliký a Admirál Nachimov. Zřejmě mnohem důležitější než ztráta vlajkové lodi Moskva, jsou však postupně potápěná výsadková plavidla. K provádění výsadkových operací, které jsou k vidění na videu výše, potřebuje loďstvo specializované lodě s nízkým ponorem, jež jsou schopné převážet vojáky a techniku a mohou operovat v mělkých pobřežních vodách.

A právě o drtivou většinu takovýchto lodí Černomořská flotila v důsledku útoků ukrajinského námořnictva a letectva přišla. Je to na jednu stranu těžká ztráta pro Rusko, které tím de facto ztratilo schopnost námořních výsadků v Černém moři, a zároveň špičková ukázka maximálně efektivního asymetrického boje proti protivníkovi, který je v dané doméně mnohem silnější.

Ukrajinské námořnictvo bylo slabé od vzniku Ukrajiny a po roce 2014, kdy většinu velkých lodí převzali Rusové, dnes prakticky neexistuje, Kyjevu se přesto podařilo ochromit, oslabit a v případě výsadkových schopností prakticky zničit Černomořskou flotilu jako takovou.

Přesné ztráty výsadkových lodí jsou uvedeny v boxu, když si je však shrneme, zjistíme, že ze zhruba dvoutisícové brigády spolu se třemi tankovými prapory, které byla Černomořská flotila schopna v jednom okamžiku vylodit na černomořské pobřeží (například právě v rámci útoku na Oděsu), ji nyní zbylo z těchto schopností jen několik málo procent.

I debakl a mezinárodní ostuda, kterou právě zažívá ruské loďstvo v Černém moři, jistě přimějou ruské politiky k přehodnocení velikášských plánů na obnovu ruského oceánského loďstva. A ve střednědobém horizontu zřejmě povedou k větší závislosti ruského námořnictva na expandující čínské produkci.

Ztráty výsadkových lodí ruské Černomořské flotily

Fotogalerie: Potopené výsadkové lodě Černomořské flotily

Název Označení Osud Datum Nosnost
Velká vyloďovací loď Saratov, Projekt 1171 BDK-010 těžce poškozena 24. března 2022 300 vojáků, 20 tanků
Vyloďovací člun Projekt 02510 D-310 potopen bezpilotním letounem u Hadího ostrova 2. května 2022 19 vojáků
Vyloďovací člun Projekt 11770 D-199 těžce poškozen dronem TB-2 Bayraktar 7. května 2022 92 vojáků
Vyloďovací loď Projekt 1176 D-106 těžce poškozena 2. července 2022 1 tank
Vyloďovací loď Olenogorskij gorňak, Projekt 775 BDK-91 těžce poškozena při útoku bezpilotním letounem 4. srpna 2023 10 tanků, 340 vojáků
Vyloďovací loď Minsk, Projekt 775 BDK-43 těžce poškozena při útoku střelami Storm Shadow 13. září 2023 10 tanků, 340 vojáků
Vyloďovací člun Projekt 11770 D-144 potopen námořními drony v přístavu Černomorskoje 9. listopadu 2023 92 vojáků
Vyloďovací loď Novočerkassk, Projekt 775 BDK-46 potopena při útoku protilodními raketami v přístavu Feodosija 26. prosince 2023 10 tanků, 340 vojáků
Vyloďovací loď Caesar Kunikov, Projekt 775 BDK-64 potopena při útoku námořními drony v přístavu Alupka 14. února 2024 10 tanků, 340 vojáků
Vyloďovací loď Jamal, Projekt 775 BDK-67 potopena při útoku střelami SCALP v Sevastopolu 22. března 2024 13 tanků
Vyloďovací loď Azov, Projekt 775 BDK-54 potopena při útoku střelami SCALP v Sevastopolu 22. března 2024 13 tanků