„Jedná se o nejstarší konkrétní důkaz svědčící o tom, že i naši prapředci kouřili konopí,“ řekl serveru Newsweek jeden z autorů studie I-min Jang.

Snadná dostupnost a relativně nízká cena učinila marihuanu jednou z nejpopulárnějších psychoaktivních drog současnosti. Společná historie lidí a konopí se však začala psát již před několika tisíci lety. Poměrně nenápadná rostlina byla ve východní Asii domestikovaná před více než šesti tisíci lety, zprvu byla ale pěstována výhradně pro svá olejnatá semena a vlákna.  

Kdy však začali naši předci rostlinu pěstovat i pro její psychotropní účinky? A mělo je konopí odjakživa, nebo se u něj vyvinuly až postupem času?

Nedostatek archeologických důkazů 

Odpovědí na tuto otázku si vědci stále nejsou jisti. Do značné míry i proto, že existuje jen velmi málo archeologických důkazů a při svém bádání jsou odkázáni převážně na písemné prameny. Ty však mohou být nespolehlivé.

"Historie užívání drog, zejména chvojníku a konopí, je jedním z hlavních témat středoasijské archeologie. Chtěli jsme se dozvědět, zda byly tyto plodiny populární mezi obyvateli západní Číny v době bronzové a rané době železné. Z existujících důkazů však nebylo možné s jistotou vyvodit, jak je staří Číňané konzumovali,“ vysvětlil Jang.

„Právě kvůli snaze získat přesvědčivější důkaz jsem se rozhodl podrobit některé artefakty a lidské ostatky chemické analýze. V roce 2016 jsem to zmínil na archeologické konferenci a profesor Sin-chua Wu, který objevil pohřebiště v Jirzankalu a je spoluautorem naší studie, projevil zájem o spolupráci,“ dodal.

Během společného výzkumu shromáždili oba vědci vzorky z organických předmětů, které byly nalezeny na pohřebišti. Ty následně podrobili analýze za pomoci plynové chromatografie ve spojení s hmotností spektrometrií, informoval server Newsweek. Jejich analýza odhalila ve vzorcích velké množství THC, hlavní psychoaktivní látky obsažené v konopí.

Oheň, hudba, drogy

"Překvapilo nás to. Získat důkaz o starověkém užívání drog je podobné, jako bychom nalezli pověstnou jehlu v kupce sena," uvedla pro server Newsweek další spoluautorka studie Nicole Boivinová. "Takovýto typ důkazu je nesmírně vzácný - stopy užívání drog totiž po určitém čase vyprchají," dodala.

Podle vědců bylo konopí pravděpodobně položeno na kámen, který se nacházel uvnitř ohniště, a následně spáleno. Staří Číňané tak mohli vdechovat halucinogenní kouř, který jim umožnil během pohřebního ceremoniálu komunikovat s božstvy nebo zesnulými předky.

"Předměty nesly jasné stopy ohně, což nás vede k závěru, že byly použity. Kromě nich jsme na místě nalezli i nějaké hudební nástroje. Domníváme se proto, že pohřební obřad starých Číňanů zahrnoval oheň, hudbu a kouření," konstatoval Jang.

Právě toto zjištění vrhá nová světlo na vztah mezi starověkými lidmi a konopím. „Určitě budou potřeba i další výzkumy, než si budeme zcela jistí. Minimálně jsme však získali jednoznačný důkaz toho, že staří Číňané úmyslně pálili konopí – a pravděpodobně i vdechovali jeho kouř,“ uzavřel poslední ze spoluautorů studie Robert Spengler.