"Tato práce poskytuje první přímý důkaz, že nákaza covid-19 zhoršuje kvalitu spermatu a mužský reprodukční potenciál," uvádí studie, o níž informuje zpravodajská stanice CNN. Ta ale současně uvádí, že další odborníci, kteří na studii nespolupracovali, jsou k jejím závěrům skeptičtí a vyzývají k opatrnosti při generalizaci výsledků výzkumu.

Odborníci jsou skeptičtí

Studie zjistila, že muži, kteří prodělali covid-19, trpí ve srovnání se zdravými muži významně častěji záněty spermií. Podle dalších odborníků je však dobré brát tento závěr s rezervou.

"Při interpretaci těchto údajů doporučuji být opatrný. Podle autorů studie například jejich data naznačují, že nákaza covid-19 způsobuje významné poruchy mužské reprodukční funkce. Ve skutečnosti ale ukazuje jen na možnou vazbu," uvedl pro CNN Allan Pacey, profesor andrologie na Sheffieldské univerzitě v Jižním Yorkshiru ve Velké Británii a šéfredaktor časopisu Human Fertility (Lidská plodnost).

Covid-19, vakcína mRNA
Vědci zjistili, co stojí za těžkým průběhem covidu. Na vině je omyl protilátek

"Snížit dočasně počet vašich spermií (někdy až na nulu) může na několik týdnů až měsíců nemoc způsobená jakýmkoli virem, třeba i chřipka. Proto je obtížné určit, jaké procento úbytku pozorovaného v této studii připadá specificky na covid-19 a kolik plyne jen z nemoci jako takové," konstatoval i lékař Channa Jayasena, konzultant v oblasti reprodukční endokrinologie a andrologie na Královské univerzitě v Londýně.

Podle Alison Murdochové, vedoucí britského Newcastleského entra plodnosti v Mezinárodním centru pro život Newcastleské univerzity, je také důležité mít na paměti, že ve spermatu nebyl dosud žádný vir související s covid-19 prokázán a neexistují ani důkazy o tom, že by se mohl prostřednictvím spermatu přenášet.

Zkoumáno bylo 84 nakažených

Studie zahrnovala 105 věkově odpovídajících plodných mužů nenakažených covidem a dále 84 plodných mužů, u nichž byla tato infekce diagnostikována. Jejich sperma bylo analyzováno v desetidenních intervalech po dobu 60 dnů.

U mužů s diagnostikovaným covidem-19 zjistil výzkum ve srovnání se zdravými muži významné zvýšení zánětu a oxidačního stresu ve spermatických buňkách. Virus také negativně ovlivnil koncentraci, pohyblivost a strukturu spermií. Studie dále zjistila, že tyto rozdíly narůstaly v souvislosti se závažností nemoci.

Vědci řeší, zda může plod v děloze získat imunitu vůči covidu. Odpovědi překvapí

"Tento dopad na spermie souvisí s jejich nižší kvalitou a sníženým potenciálem plodnosti. Byť si situace časem zlepšovala, zůstaly tyto účinky u pacientů s covid-19 významně a abnormálně vyšší a rozsah těchto změn souvisel také se závažností onemocnění," uvedl ve svém prohlášení vedoucí výzkumný pracovník Behzad Hajizadeh Maleki z Giessenské univerzity Justa Liebiga v německém Hesensku.

Studie také zjistila u mužů s covidem mnohem vyšší hladinu aktivity enzymu zvaného angiotenzin-konvertáza (ACE2). Jde o protein, který vir SARS-CoV-2 používá jako "dveřníka" (receptor) pro vstup do buňky - jinými slovy se přes něj připojuje k buňkám, které následně infikuje.

Právě proto může mít covid-19 i vliv na mužský reprodukční systém, protože stejné receptory, jaké virus používá k získání přístupu do plicních tkání, se nacházejí také ve varlatech. To připouští i androlog Pacey.

Nejde jen o problém s covidem

Obavy, zda může mít nový typ koronaviru nepříznivý dopad na plodnost infikovaných mužů, se objevují již od začátku pandemie covid-19. Podle Allana Paceyho jsou pochopitelné, ale teoretické. Jak dále uvedl, po přezkoumání asi 14 studií na toto téma dospěl k závěru, že "jakýkoli měřitelný účinek koronaviru na mužskou plodnost byl pravděpodobně jen mírný a dočasný". 

Péče o pacienta s covidem-19
Lidé, kteří jsou i měsíce po covidu unavení a mají dušnost, by měli jít k lékaři

Zjištění, jaká se objevila v nové studii, mohla být podle jeho slov způsobena dalšími faktory, například léky použitými k léčbě viru, což autoři ve studii také uznali.

"To všechno jsou důvody, proč tento datový souhrn beru jen jako možný rozdíl v kvalitě spermií mužů, kteří prodělali horečnatý stav (zápal, horečku), a mužů, kterým nic nebylo. Fakt, že horečnaté onemocnění může mít dopad na kvalitu spermií - a to bez ohledu na to, co tuto horečku vyvolalo - již známe," prohlásil Pacey.

Očkování přednostních skupin obyvatel proti koronaviru v objektu nemocniční svobodárny v Kolíně.
Vakcína proti covidu má i svá rizika: Víme, kdo by se očkování měl vyhnout

Podobný názor sdílí také Sheena Lewisová, emeritní profesorka na Královské univerzitě v irském Belfastu: "Obávám se, že pacienti s covidem měli také podstatně vyšší tělesnou hmotnost a absolvovali řadu terapií. Víme, že obezita sama o sobě snižuje kvalitu spermií a ovlivnit ji mohla také léčba covidu, možná více než samotný covid," uvedla Lewisová.

"Proto jsou zapotřebí dlouhodobější studie, než označíme varlata za orgán, pro nějž je covid-19 vysoce rizikový," dodala Alison Murdochová.