Podle Meyerowitze-Katze není žádný zvláštní důvod se domnívat, že by covid-19 musel být vypěstován v laboratoři. Fakt, že čínská vláda není z politického hlediska příliš důvěryhodná, je podle něj příliš vratkou základnou pro takovou teorii. Naopak přenos nemoci na člověka ze zvířecího nositele je docela pravděpodobný, protože se v průběhu lidských dějin odehrál již mnohokrát.

Přenos ze zvířat je běžný

"Jen v posledních několika desetiletích se vyskytly doslova desítky případů, kdy se zcela nová nemoc přenesla na lidi z jiného než lidského hostitele. V nedávné době se to stalo dokonce dvakrát, a to s koronaviry podobnými viru SARS-CoV-2, což nám dává určitou představu o tom, jak nepřekvapivé je identifikovat nový patogen pravděpodobně zvířecího původu. To vše je důvod, proč vědci tvrdí, že výchozím předpokladem je přirozený vznik viru - stává se to doslova pořád," píše Meyerowitz-Katz v článku, který zveřejnil server Science Alert.

Jak je tedy možné, že v poslední době se téměř všude objevují titulky, že vědci "dokázali", že covid-19 byl bioinženýrsky zpracován v laboratoři, přestože to není o nic pravděpodobnější než v červenci 2020?

Takzvaná pandemie je uměle udržovaná při životě. Znovu udeří a důvodem bude očkování, tvrdí Elsa Mittmannsgruberová. Odborníci však její slova odmítají, nabízejí úplně jiné argumenty
Nákaza opět udeří, kvůli očkování, říká dezinformátorka. Odborníci to vyvracejí

Podle Meyerowitze-Katze vycházejí všechny tyto zprávy z jednoho a téhož článku, který sepsali tři autoři a jenž by se měl údajně brzy objevit v časopisu Quarterly Review of Biophysics Discovery. To je nový časopis, jehož první číslo bylo vydáno v srpnu 2020. Je sice spojen s poměrně váženým titulem Quarterly Reviews of Biophysics, nicméně sám měl na potvrzení své pověsti zatím jen málo času.

Samotný článek uvádí několik celkem sporných tvrzení. Například cituje tvrzení trojice autorů, že ve viru našli "jedinečné otisky prstů" dokazující, že mohl být vytvořen jedině v laboratoři. 

Článek ale přitom také prohlašuje, že Čína úmyslně zničila data, která by mohla tuto hypotézu dokázat. "To je docela divoké tvrzení na to, aby bylo publikováno v recenzovaném akademickém díle," podotýká Meyerowitz-Katz.

Stopa vede k norskému pravicovému serveru

Jenže, jak dodává, v dnešní době může snadno vyjít i vědecký článek, který odborným recenzním řízením neprošel, a to díky existenci řady preprintových (předtiskových) serverů, publikujících řadu aktuálních prací. Smyslem preprintu je urychlit zveřejnění a sdílení nových vědeckých poznatků se čtenáři, od nichž autoři rychleji dostávají zpětnou vazbu. Na druhé straně ale publikovaný výstup nemusí splňovat všechny aspekty vědecké práce, někdy jde o pouhý návrh.

"V tomto případě si zatím nemůžeme přečíst samotnou studii, protože ta ještě publikována nebyla, a to ani ve vědeckém časopise, ani na preprintovém serveru. Podle deníku Daily Mail, který na tento příběh jako první upozornil, se výzkum neobjeví ještě alespoň několik dní - v době psaní tohoto článku se na domovské stránce časopisu Quarterly Review of Biophysics Discovery nenacházel," napsal Meyerowitz-Katz v textu publikovaném 31. května.

Nový koronavirus SARS-CoV-2 na nedatovaném snímku z elektronového mikroskopu, který v únoru 2020 zpřístupnil Americký Národní institut zdraví. Vzorek byl izolován od pacienta v USA. Podle popíračů tento ani jiné viry neexistují
Viry neexistují, tvrdí kontroverzní biolog. Ničím to nedokazuje a mate lidi

"V článku, který publikoval Daily Mail, se však vyskytl zajímavý citát - autoři prohlašují, že vycházejí z dat, která sesbírali za rok, ale že je akademici a stěžejní odborné časopisy ignorují. Tvrdí také, že nová studie je v podstatě stejná jako jejich předchozí práce, ale rozšiřuje jejich původní myšlenky," píše epidemiolog Meyerowitz-Katz. 

Po původním textu, který měl být vědeckou obcí ignorován, zapátral americký chirurg-onkolog David Gorski, načež na Twitteru upozornil na to, že text nebyl zveřejněn ani na preprintovém serveru, ani v akademické publikaci, ale objevil se v norském pravicovém internetovém zpravodaji Minerva jako součást delšího článku, v němž autoři obviňují odborné časopisy Science a Nature, že je odmítly, protože "hrají falešnou hru a chovají se politicky". 

"To vše je mimořádně podivné a není to právě něco, co byste od řádné vědy očekávali. Přesto ale nelze jen tak odmítat důkazy jen proto, že byly zveřejněny v norském pravicovém newsletteru. Nebo byste to alespoň neměli dělat. Co tedy tento úvodní článek říká?" nadnáší dále Meyerowitz-Katz.

Argumentace autorů: "Dokažte, že to tak nemohlo být"

Jak dále dokládá ve svém rozboru, článek vlastně vůbec netvrdí, že by prokázal vytvoření covid-19 v laboratoři, pouze to předpokládá jako teorii, a poté prohlašuje, že vyvrátit by ji měli ti druzí.

"To není příliš vědecké. Je to trochu jako kdybych tvrdil: ‚Moje teorie vysvětlující existenci kouzel je tak skvělá, že vy byste měli prokázat, že je špatně.‘ Akorát, že jim se dostalo celosvětové pozornosti, zatímco můj blog ‚Pán Prstenů je skutečný život‘ je… jaksi méně populární," glosuje epidemiolog.

Očkování proti covidu.
Většinu konspirací o vakcínách na covid rozšířilo stejných 12 lidí, říká výzkum

Podle jeho slov se navíc argumentace článku i po zcela minimálním prozkoumání rozpadá. "Není to má odborná oblast, ale na internetu je řada vědců, kteří v dokumentu odhalili řadu argumentů, z nichž mnohé vypadají jako docela základní chyby. Zjevně nesprávné se jeví i některé z citací, které zveřejnil Daily Mail. Autoři například uvádějí, že ‚podle fyzikálních zákonů nemůžete mít čtyři kladně nabité aminokyseliny za sebou. Můžete toho dosáhnout jedině tak, že si je vyrobíte uměle‘. Jak ale mnozí vědci na Twiteru ukázali, čtyři kladně nabité aminokyseliny za sebou má asi třetina všech lidských bílkovin," upozorňuje Meyerowitz-Katz.

Další argumenty jsou podle něj ještě podivnější. Autoři třeba naznačují, že Čína skrývá důkazy o úniku viru z laboratoře, ale nenabízejí vůbec žádný faktické zdůvodnění, o něž by toto své tvrzení opřeli.

Čínští vědci zkoumali koronaviry? No, a co?

Poté podle jeho slov prezentují zdlouhavou teorii o tom, jak mohli čínští vědci vir SARS-CoV-2 vytvořit, prokládají ji příběhem vědce z Wuchanského ústavu virologie a říkají tomu "forenzní analýza".

"Až na to, že při bližším čtení se to všechno jeví jednoduše jako souhrn vědeckých pokusů provázejících studium koronavirů, a že to všechno vedlo k pandemii, je jen tvrzení autorů. Jenže lidé neustále studují koronaviry - zvlášť po epidemiích SARS a MERS - takže fakt, že to dělali i někteří vědci z Wuchanského virologického ústavu, je asi tak nepřekvapivý, jak jen realita může být," podotýká epidemiolog Meyerowitz-Katz.

Přednostní očkování seniorů začala provázet řada lží a dezinformací, ilustrační foto
Přibyla další lež o domovech důchodců, přes zjevnou nesmyslnost ji lidé šíří

Dodává, že nijak nevylučuje, že ve své nové nepublikované práci mají autoři spoustu nových důkazů, ale protože sami tvrdí, že tento nový dokument je z velké části založen na tom starém, zdá se to dost nepravděpodobné. "Tato ‚studie‘ jen ukazuje, že si tato trojice vědců myslí, že virus pochází z laboratoře, ale pro svou teorii nepředkládá žádné přesvědčivé důkazy," uzavírá epidemiolog.

Nejistota samozřejmě zůstává. U pandemie prostě neznáme hned odpovědi na všechny otázky. "Víme, že nové nemoci pocházejí obvykle od zvířat a že je docela pravděpodobné, že stejně tak tomu bylo i v případě covid-19. Stále však není vyloučena ani varianta, že k úniku SARS-CoV-2 z laboratoře opravdu došlo. První zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) sice označila takovou možnost za mimořádně nepravděpodobnou, ale jak upozornili někteří významní vědci v nedávném dopise, nic není samo o sobě definitivní. Na druhé straně, ani informace ze zprávy WHO nejsou bezcenné. Například neexistují důkazy o tom, že by lidé z Wuchanského virologického ústavu měli před vypuknutím pandemie protilátky proti SARS-CoV-2, což by v případě, že by vir pocházel z jejich laboratoře a dostal se jen mimo kontrolu, měli. Nicméně dosavadní šetření WHO neposkytuje dostatečně silné důkazy, které by teorii o úniku SARS-CoV-2 z laboratoře plně vyvrátilo," říká Meyerowitz-Katz. 

Do Česka se dostala mezinárodní řetězově se šířící dezinformace o smrti kojence, jehož matka měla být krátce předtím očkována proti covid-19.
Kojenec zemřel po očkování matky, tvrdí hoax. A ničím to nedokládá

Jde ale také o to, že přirozeně se vyskytující nové patogeny vznikají neustále. Není nijak překvapivé, že laboratoře zřízené k jejich studiu se nacházely v blízkosti míst, kde tyto patogeny nakonec vytvořily ohnisko nákazy - globální odborníci po celá desetiletí předpovídali, že přesně k takové věci může nakonec dojít. Ale zatímco k tomu, že se nějaký nový patogen přenese na člověka ze zvířete, dochází běžně, k vyvolání pandemie nějakou zcela novou chorobou vyrobenou uměle v laboratoři by došlo na světě vůbec poprvé. 

Údajné "důkazy o umělém původu" nic nedokazují

"Většina údajných důkazů, co mají potvrzovat, že covid-19 unikl z laboratoře, je působivě nevýrazná," podotýká epidemiolog. Aktuální nový příspěvek je podle něj jen jedním příkladem v řetězci obdobných zaručených zpráv, které ve skutečnosti nic nedokazují.

Dalším problémem podle něj je, že většina diskusí o možném laboratorním původu covid-19 je tak zpolitizovaná, že v nich důkazy přestávají být podstatné. Mezi lidmi argumentujícími pro únik z laboratoře je třeba velmi populární teorie, že buněčné dělení viru furinem je tak nepřirozené, že musí mít umělý původ. Přitom to není pravda - štěpení furinem není u "divokých koronavirů" nijak výjimečné a ani nečiní tyto viry nutně smrtelnými.

Snímek francouzského ekonoma Jacquesa Attaliho, přikládaný k hoaxu, jenž se o něm šíří na českém i světovém internetu. Vylhaná citace mu vkládá do úst, že pandemie představuje úmyslnou eliminaci starých a hloupých
Lež o naplánované masové eutanazii se opět rozjela. Zahltila český facebook

Jenže ačkoli zmíněná teorie nijak nedokazuje, že byl SARS-Cov-2 uměle vytvořen, nijak to nezabránilo tomu, aby se masově nešířila jako důkaz, že pandemii způsobil člověk.

Navíc ani případný "únik" viru z laboratoře nemusí nutně znamenat, že virus vyrobil člověk - klidně by mohlo být reálné i to, že se nedopatřením dostal ven koronavirus přirozeného původu, který vědci studovali.