Vliv genetiky na závažnost infekce SARS-CoV-2 zkoumají vědci pomalu od začátku pandemie. Nyní se zdá, že jejich výzkum přinesl slibné výsledky v podobě pravděpodobného odhalení, jaké dědičné faktory chrání lidi před závažnými projevy nemoci a jaké pro ně naopak vytvářejí vrozené dispozice. Informuje o tom Science Alert.

První poznatky přišly koncem roku 2020

Koncem roku 2020 se podařilo odhalit genetické mechanismy, spojené s těžkým a život ohrožujícím průběhem covid-19. Na základě tohoto zjištění nyní mezinárodní tým výzkumníků identifikoval specifickou genovou variantu, která může před kritickým průběhem nemoci chránit.

Analýza genetických dat, získaných především od Evropanů, v roce 2020 ukázala, že lokus genetických variant v genovém klastru OAS1/2/3 se pojí s několika antivirovými mechanismy. Tyto genetické varianty tak přibližně o 23 procent snižovaly riziko těžkého průběhu v případě nákazy covid-19. 

Omikron způsobuje mírnější onemocnění. Oproti deltě se nedostává v takové míře hlouběji do organismu, tedy do plic, ale spíše se „drží“ v horní části dýchacích cest a průduškách. 
PŘEHLEDNĚ: Domácí léčba omikronu? Pomáhají běžné léky i kloktadlo

Nebylo ale zcela zřejmé, co přesně v této části DNA, zděděné z velké části po neandertálcích, vyvolalo onu zesílenou ochranu. Jinými slovy, stále se nedařilo identifikovat ten správný gen či geny, který byl příčinou daného jevu. Aspoň doposud.

V nové studii vědci porovnávali genetické informace, získané z genetických datových sad lidí z afrických i evropských linií. Jejích cílem bylo zjistit, zda lze v rámci genového klastru OAS1/2/3 pátrání dále zúžit a zda se stejná známka ochranné funkce objevuje také u poměrně kratších haplotypů afrických lidí, kteří nemají ve své DNA tak komplikované dědictví neandertálských a denosivanských genů. 

Srovnání s Afričany našlo správnou genovou variantu

Tento přístup se osvědčil. Analýzou 2787 případů nákazy covid-19 a průzkumem genetických dat 130 997 jedinců afrického původu identifikovali vědci konkrétní genovou formu (alelu), poskytující ochranu před těžkým průběhem covid-19, v genu rs10774671. To odpovídalo zjištěním, zaznamenaným již dříve u Evropanů.

„Fakt, že jedince afrického původu chránilo totéž co Evropany, nám umožnil identifikovat jedinečnou variantu v DNA, která skutečně chrání před infekcí covid-19,“ říká Jennifer Huffmanová, první autorka nové studie a vědkyně v oblasti genomiky z VA Boston Healthcare System.

Zmíněná varianta, nazvaná rs10774671 G, chrání podle vědců před těžkým průběhem nemoci nezávisle na jiných přidružených alelách v neafrických populacích. Analýza naznačuje, že je pravděpodobně jedinou genovou variantou, vyvolávající ochranný účinek.

Očkování proti koronaviru na Slovensku
Konec pandemie? Ani se k němu nepřibližujeme, varuje WHO před optimismem

Protože afričtí předkové neandertálské haplotypy obvykle nemají – na rozdíl od evropských populací, které získaly neandertálské geny tím, jak se evropští dávní předci křížili s neandertálci během jejich dlouhé migrace z Afriky – znamená to, že genová varianta rs10774671 G, jež se běžně vyskytuje jak u Afričanů, tak u Evropanů vznikla pravděpodobně dědičným přenosem „z populace předků společné jak moderním lidem, tak neandrtálcům,“ píší vědci v článku, zveřejněném odborným titulem Nature Genetics.

Přesný mechanismus ochranného působení této varianty je ještě potřeba studovat, podle vědců však ochranný účinek nastává zřejmě díky tomu, jak varianta působí na gen OAS1, který kóduje delší protein OAS1, jenž je účinnější při rozkladu SARS-CoV-2 než nezměněná forma. Je-li tomu skutečně tak, mohlo by to být důležité zjištění vědoucí k novým druhům léčby, jež by podobným způsobem posilovala imunitní reakci organismu. 

„To, že začínáme podrobně chápat genetické rizikové faktory, je klíčem k vývoji nových léků proti COVID-19,“ uvedl podle webu Science Alert vedoucí výzkumník a genetik Brent Richards z McGillovy univerzity v Kanadě.