Vědci z nizozemské univerzity Radboud, z britské Oxfordské univerzity a z Francouzského ústavu pro demografická studia prostudovali demografické databáze 165 zemí za roky 2010 až 2015, přičemž vyhledávali a sčítali počty porodů dvojčat.

Postcovidový syndrom může u dětí způsobit dlouhodobé komplikace.
Postcovidový syndrom může u dětí způsobit dlouhodobé komplikace

V porovnání s podobnými záznamy ze začátku 80. let se podle nich zdá, že dvojčata se nyní rodí ve frekvenci o 30 procent vyšší - zatímco tehdy připadalo na tisíc porodů 9,1 porodu dvojčat, teď jich na každou tisícovku porodů připadá dvanáct. Studii na toto téma publikovali vědci v odborném titulu Human Reproduction.

Přestože se autoři studie při svém zkoumání omezili jen na dvě zmíněná relativně nedávná období, věří, že jde o rekordní podíl v celé historii. Informuje o tom server Science Alert.

Dvojčata, kam se podíváš

"Relativní i absolutní počty dvojčat jsou celosvětově nejvyšší od poloviny 20. století a pravděpodobně jde o počet historicky vůbec nejvyšší," uvedl podle tohoto serveru nizozemský sociolog Christiaan Monden, působící na Oxfordské univerzitě. 

V rámci studie vědci analyzovali změny v jednotlivých populacích po celém světě, aby získali podrobný obraz, jak se v čase vyvíjela v rámci celkových demografických údajů reprodukce. 

Americká nemocnice analyzovala u svých dětských pacientů průběh nemoci covid-19 a zjistila, že méně závažné příznaky měly ty děti, které podstoupily sezónní očkování proti chřipce, ilustrační foto
Očkování dětí proti chřipce by mohlo snižovat riziko těžkého průběhu covidu

Pouze sedm ze 112 zemí, pro něž se dala dohledat data z 80. let, zaznamenalo v počtu dvojčat pokles o více než 10 procent. Většina těchto zemí se nacházela v Jižní Americe.

Naproti tomu nárůst nad 10 procent zažilo neuvěřitelných 74 zemí - přičemž v Asii vzrostl počet dvojčat o 32 procent a v Severní Americe dokonce o 71 procent.

Výrazný nárůst rodících se dvojčat zaznamenaly také africké národy, a to z průměrných 32 procent v letech 1980 až 1985 na 41 procent v letech 2010 až 2015.

Africké národy také zaznamenaly výrazný nárůst narozených dvojčat, z průměrných 32 procent všech porodů dvojčat v letech 1980 až 1985 na 41 procent v letech 2010 až 2015.

Technologie a pozdější zakládání rodin

Čemu lidstvo za tuto "relativní explozi" vícečetných porodů vděčí? Podle vědců je zřejmě hlavní přičinou kombinace dvou faktorů.

Jedním z nich je skutečnost, že více rodičů využívá technologických možností asistované reprodukce, jako je oplodnění in vitro ("ze zkumavky"). Kvůli zvýšení pravděpodobnosti úspěšného porodu se totiž u těchto postupů častěji projevuje sklon oplodnit a zavést více embryí, což s sebou nese vyšší výskyt vícečetných porodů.

Očkování ve Fakultní nemocnici Ostrava. Mezi prvními byli naočkováni přednosta a vrchní sestra Kliniky infekčního lékařství.
Kolik Čechů prodělalo covid? Daleko více, než se myslelo, naznačila studie

"Tento trend naštěstí pravděpodobně poklesne, protože pokroky v lékařství míru úspěšnosti asistované reprodukce postupně zvyšují, takže je třeba do jakéhokoli cyklu implantovat pouze jedno embryo," konstatovali výzkumníci.

Dalším faktorem je skutečnost, že lidé posouvají zakládání a budování svých rodin až do pozdějšího věku, což zřejmě také významně přispívá k vyšší míře dvojčat. "Studie podobná této, která byla před několika lety provedena ve Spojených státech, zjistila, že po dosažení věku 35 let měly bílé ženy třikrát vyšší pravděpodobnost, že se jim narodí neidentická "dvojvaječná" dvojčata, a u černých žen byla tato pravděpodobnost dokonce čtyřikrát vyšší," uvádějí vědci.

Není to úplně bez rizika

Lidé žijící v bohatších zemích s moderním lékařstvím (včetně České republiky) tuto otázku nijak zvlášť neřeší, protože nemusí tolik přemýšlet o tom, že každý porod znamená pro matku i dítě určité riziko, přičemž u žen staršího věku rodících více dětí najednou se toto riziko zvyšuje. Ale jakkoli si s tím rozvinutý zdravotní systém těchto států poradí, je přece jen dobré tuto věc zcela neopomíjet.

"Porod dvojčat je spojen také s vyšší úmrtností kojenců a dětí a s většími komplikacemi pro děti i matky, a to jak během těhotenství, tak i při porodu a po něm," prohlásil podle Science Alert Monden.

Boj s covidem není jednoduchý. Neničí jen zdraví, ale i psychiku.
Covid tiše a zákeřně ničí i psychiku. Lidé popsali svou nechtěnou "proměnu"

U chudších národů se špatnou socio-ekonomickou situací pak tato rizika dále narůstají, takže přibývající počet dvojčat zůstává vážným problémem i měsíce po jejich narození.

"Zejména v subsaharské Africe se u mnoha sourozeneckých dvojic stane, že jedno z dvojčat v prvním roce svého života o svůj protějšek přijde, což podle dřívějšího výzkumu představuje 200 tisíc až 300 tisíc zemřelých dětí každý rok," zdůraznil Jeroen Smits, ředitel Globální laboratoře datových věd (Global Data Lab) a profesor ekonomického a lidského rozvoje na univerzitě Radboud.

Tým chce monitorovat porodnost i v příštích letech, aby zjistil, zda se již trend vícečetných porodů dostal na vrchol nebo bude dále pokračovat. Podle vědců je pravděpodobné, že se změny v tom, jak přistupujeme k zakládání rodin, projeví v příštích desetiletích na dramatických změnách populace po celém světě.

"Dokážeme-li zajistit univerzální přístup ke zdravotní péči a modernímu lékařství, může to pomoci, aby si první údery dvou bijících srdcí mohli jako hudbu vychutnat všichni rodiče bez rozdílu," uzavírá Science Alert.