Když sonda Cassini během své dvacetileté mise k Saturnu měsíc Enceladus opakovaně zkoumala, přinesla vědcům řadu nečekaných objevů. Kromě oceánu slané vody pod jeho povrchem odhalila také neobvyklé složení mračen, která vesmírné těleso produkuje převážně v oblasti jižního pólu.

Vědce zaujal především neobvykle vysoký podíl metanu. Až doposud přitom předpokládali, že tuto abnormalitu lze vysvětlit známými geochemickými procesy. Studie zveřejněná v časopise Nature Astronomy však dokazuje, že realita je jiná.

Jupiter patří ve Sluneční soustavě mezi plynné obry.
V oblacích Venuše život není, tvrdí vědci. U Jupitera to ale může být jinak

Experti došli k závěru, že žádný známý přirozený proces nedokáže produkovat takové množství metanu, jaké bylo sondou Cassini naměřeni v blízkosti Enceladu. To znamená, že za jeho tvorbou stojí buď vědcům dosud neznámý proces, nebo je plyn biologického původu. 

„Zjistili jsme, že hodnoty nemohou být jednoduše vysvětleny, odpovídají hypotéze prostředí vhodného pro život metanogenů (organismů produkujících metan - pozn. red.) a za předpokladu, že bude prokázána vysoká šance na výskyt života, se zdají být nejpravděpodobněji vysvětlitelné právě procesem metanogeneze. Pokud by se ukázalo, že pravděpodobnost výskytu života na Enceladu je nízká, ukazují údaje sondy Cassini na dosud neznámý zdroj metanu, který čeká na objevení dalšími průzkumnými misemi,“ soudí tým pod vedením Antonina Affholdera.

„Položili jsme si otázku: Mohli by mikrobi podobní těm pozemským, kteří ‚konzumují‘ vodík a produkují metan, vysvětlit neobvykle vysoké množství metanu, které sonda zachytila?“ vysvětluje biolog Regis Ferriere z univerzity v americké Arizoně. „Hledání takových mikrobů na dně Enceladova oceánu by vyžadovalo extrémně náročný hloubkový průzkum, který nebude možný několik dalších dekád.“

Mořské proudy a hydrotermální průduchy

Vědci proto vytvořili matematický model za využití známých údajů z procesů, které produkují metan na Zemi. 

„Enceladus je fascinující místo. Je daleko od Slunce, takže je chráněn silnou vrstvou ledu. Pod ním ale existuje oceán, kterým mohou hýbat mořské proudy. Právě ty mohou společně se slapovými jevy ohřívat nitro měsíce a navzdory vzdálenosti od slunce tak vytvořit nezbytné podmínky pro život,“ upozorňuje server Science Alert.

Planeta Jupiter a měsíc Io
Evropa má impozantní vesmírný plán: týká se ledových bojovníků i Venuše

Takový jev by přitom nejen zabránil oceánu zamrznout, ale zároveň by znamenal existenci hydrotermálních průduchů, kterými teplo z nitra vesmírného tělesa proniká do oceánu. Na Zemi přitom takovéto průduchy tvoří unikátní ekosystémy založené na procesu chemosyntézy, které nejsou závislé na fotosyntéze a tedy slunečním záření. „Pokud tedy na Enceladu hydrotermální průduchy existují - a je velká šance, že ano - mohly by poskytovat podmínky pro formu života víceméně podobnou té, kterou známe,“ vysvětluje server.

Kromě metanu odhalila sonda Cassini v mračnech Enceladu také vodík a oxid uhličitý, což jsou rovněž látky spojované s hydrotermálními průduchy. Pokusy vědců dokázaly, že hodnot, které sonda naměřila, lze dosáhnout biologickými procesy. „Nejen že jsme ověřili, že jsou pozorování sondy Cassini kompatibilní s prostředím vhodným pro život, ale dokázali jsme také vytvořit odhad, jak by se měly hodnoty vyvíjet, pokud by na dně oceánu skutečně probíhala metanogeneze,“ vysvětluje Ferriere.

Další zkoumání

Je však nutné zdůraznit, že výskyt mikroorganismů není jediným vysvětlením „záhady“. Stejně tak může jít o dnešní vědě dosud neznámý geochemický proces, ke kterému na Zemi nedochází. Metan mohl být například zachycen uvnitř měsíce již během formování sluneční soustavy a nyní může z nitra unikat na povrch. Dalším možným vysvětlením je rozklad jiných materiálů, při němž metan vzniká jako vedlejší produkt.

„Samozřejmě netvrdíme, že v Enceladově oceánu existuje život. Chtěli jsme pochopit, zda je pravděpodobné, aby byly hydrotermální průduchy Saturnova měsíce obyvatelné pro pozemské mikroorganismy. A podle našich modelů je to velice pravděpodobné,“ říká Ferriere. „Biologická metanogeneze je s daty ze sondy Cassini kompatibilní. Jinými slovy, nemůžeme vyloučit hypotézu života na Enceladu. Abychom ji mohli vyloučit, bude třeba údajů z dalších misí.“

Pobřeží koster v Namibii je opravdovou nehostinnou oblastí. Právě nevyzpytatelný vítr a mořské proudy mají za následek nesčetné množství vraků lodí, které jsou rozprostřené po celé pláži
Brána pekla i ráj predátorů. Nejnebezpečnější pláže světa ukrývají děsivé pasti

Vesmírné agentury sice zatím další zkoumání Saturnových měsíců neplánují, na programu je však průzkum podobných ledových objektů sluneční soustavy, který by mohl přinést důležité informace o obyvatelnosti ledových měsíců. Hned dvě vesmírné mise budou zkoumat Jupiterův měsíc Europa. 

Objevují se ale i návrhy na další průzkum Enceladu a zdá se, že s novými objevy zájem o další zkoumání Saturnova měsíce roste.