„A to v ulici Rybníček, tedy na jižní straně původního města. Již dříve jsme zde průběh hradby předpokládali. Výkop pro budoucí garáž odhalil přibližně pět metrů dlouhý úsek zděné hradby,“ přiblížili pracovníci archeologického ústavu Archaia Brno Miroslav Dejmal s Jakubem Šimíkem.

Pozůstatky zřejmě pocházejí z období novověku.
Archeologové našli v Brně koňské kostry. Patrně pocházejí z období novověku

Šířka hradby byla 1,2 metru. „Zachytit jsme dokázali i starší terény pod hradební zdí. Samotný vznik opevnění pak můžeme zařadit do první poloviny patnáctého století,“ upozornili archeologové.

Kromě hradby objevili i další úsek zdiva. „Ten můžeme interpretovat jako část obranné bašty. Ta byla dle nalezeného úseku nejspíše oblá. Což koresponduje s vyobrazením z roku 1719, které zatím bylo jedinou indicií k existenci bašt městského opevnění,“ připomněli badatelé.

Ekonomická síla městečka 

Plně kamenná podoba hradby podle nich dokazuje ekonomickou sílu městečka. „Zánik hradby jistě souvisí se zachycenou statickou poruchou, kdy se část sesunula jižním směrem. Zda tento sesuv souvisí s místním písčitým podložím či je to výsledek nějaké válečné akce, výzkum pro svůj rozsah nemohl zjistit,“ dodali archeologové.

V Hornoměstské ulici ve Velkém Meziříčí pracují archeologové na výzkumu při stavbě bytového domu Rezidence Balinka.
Objev archeologů v Meziříčí. Na stavbě bytového domu našli středověké studny

Ti krátký úsek hradeb zkoumali už při rekonstrukci náměstí, a to v jeho východní části za dnešním kostelem svatého Bartoloměje. „V roce 2010 jsme při rekonstrukci Zámecké ulice zachytili i část tak zvané Horní brány, kterou se do města vstupovalo,“ připomněli Dejmal se Šimíkem.