Oba pak za to dostali od světové vědecké komunity čest „svého“ brouka pojmenovat. Dostal jméno na počest zesnulého Rainera Marschnera ze severních Čech, který byl významnou osobností přírodovědy Šluknovského výběžku a Labských pískovců, zejména v oblasti entomologie a botaniky. Popis brouka uveřejnili v posledním čísle mezinárodního prestižního odborného časopisu Zootaxa. Druh se jmenuje Portentus marschneri (podivníček Marschnerův).

„V pralesích Malajsie se před lety podařilo najít pouze jediný exemplář tohoto brouka. To však neznamená, že by tam byl tak vzácný, jen ještě nemáme spolehlivé metody k jeho zjištění. Na vhodných místech s výskytem mrtvého dřeva, ve kterém se vyvíjí, nebude jistě vzácným druhem,“ líčil entomolog Trýzna.

Ono to prý nebylo tak, že by prolézal po horách a kopcích se síťkou na motýly neprozkoumaná místa. Ve skutečnosti zabitý exemplář tohoto brouka šestnáct let ležel v v muzejním depozitáři a čekal na své popsání. „V muzeích jsou tisíce nepopsaných exemplářů. A když to tam takhle leží ladem, znamená to, že ho zabili zbytečně a to je velká škoda,“ pokračoval Trýzna.

Původně tedy měli s kolegou brouka popsat popsat a určit, ale místo toho je čekala velmi dlouhá detektivní práce. „To je přesně na tom fajn,“ pokračoval.

Rodové jméno znamená podivný

Zároveň ale upozornil, že tento nový druh nebude mít šanci své objevení dlouho přežít, pokud se lidem nepodaří zachovat deštné pralesy v jejich původní podobě. Tedy hlavně zamezit jejich kácení či vypalování. „Dlouho jsme brouka nemohli zařadit ani do žádného z dosud popsaných rodů. Museli jsme prostudovat materiál příbuzných brouků v předních evropských muzeích, především v Londýně, Mnichově a Paříži. Nakonec se ukázalo, že se jedná o zcela nepopsaný rod a druh, což nás velmi potěšilo,“ pokračoval ústecký muzejník.

Rodové jméno Portentus znamená v latině podivný, a zcela to vystihuje neobvyklé vzezření brouka. Má totiž hluboké jamky na vrchní straně těla, kterými pravděpodobně roznáší spory nejrůznějších dřevokazných hub na odumřelé stromy. „Mrtvým dřevem se pak jeho larvy živí,“ popsal entomologickou raritu jeho brněnský kolega Petr Baňař a též spoluautor odborného článku ve vědeckém časopisu.

Za druhové jméno vděčí brouk z čeledi větevníčkovití (Anthribidae) Raineru Marschnerovi z Telence na Vlčí Hoře, který letos zemřel. „Byl zcela nepřehlédnutelnou osobností přírodovědy a historie nejen Šluknovského výběžku, ale celého Českosaského Švýcarska. Řadu let působil jako profesionální strážce přírody v CHKO Labské pískovce a v NP České Švýcarsko,“ poznamenal ředitel ústeckého muzea Václav Houfek.

Byl uznávaným odborníkem především v oblasti zoologie a botaniky, avšak rozsáhlé a často přímo encyklopedické znalosti měl rovněž v geologii, mykologii, archeologii či v historii. „Rainer Marschner byl vysoce erudovaný odborník v mnoha oborech, ale byl to také můj dlouholetý kamarád. Bylo nám velkou ctí pojmenovat tohoto brouka po něm,“ dodal entomolog Trýzna.