Vypadají jako obrácené pevnosti. Jako vyřezávaná, dokonale symetrická a geometricky přesná bludiště. Celou nádhernou kompozici indických terasovitých studní doplňují ze tří stran křížové schody, na čtvrté straně bývá pavilon s ozdobnými galeriemi a balkóny.

Největší a nejhlubší terasovitá studna je Chand Baori nedaleko vesnice Abhaneri v indickém Rádžasthánu. Ta ve své době představovala právě řešení problémů s vodou. Umožňovala totiž dobrý přístup v případě, že hladina kolísala. Studna má třináct podlaží, 3500 schodů a je hluboká úctyhodných 30 metrů.

Vybudována měla být na přelomu 8. a 9. století díky tehdejšímu vládci Raja Chandouovi.

Za všechno může vodovod

Chand Baori však není zdaleka jediná. Podobné studny jsou roztroušeny po celé Indii. Lidé je stavěli v lokalitách více náchylných k suchu, mohly tak místním obyvatelům celý rok poskytovat tolik potřebnou vodu. Pomalu jich však ubývalo a mnoho terasovitých studní se dokonce časem rozpadlo na prach.

Mohla za to výstavba vodovodů a s tím spojená snadná distribuce vody až domů. Lidé se tak snadno odklonili od funkčního, ale historického modelu. V posledních letech však Indové začali studny ve velkém opravovat. Vědci totiž dospěli k názoru, že by mohly pomoci s řešením akutního indického problému, kterým je nedostatek vody.

"Vzhledem k tomu, že hladina indické vody rychle klesá, mohou terasovité studny pomoci doplnit podzemní vody. Během tří měsíců v období dešťů lze shromáždit miliony litrů vody," říká Ratish Nanda, architekt a ředitel projektů v Aga Khan Trust for Culture, organizaci, která se obnovou zabývá.

Obrovský problém s vodou

Indie v současné době prožívá nejhorší sucha ve své moderní historii. Existuje ovšem naděje, že by starodávná technologie předků mohla nabídnout řešení jak z krize ven.

Také podle OSN je indická situace opravdu vážná. Jen mezi lety 2007 a 2017 poklesly spodní vody o neuvěřitelných 61 procent. Úplné vyčerpání těchto zásob by pro zemi mohlo být absolutně fatální. Neohrožuje totiž pouze přístup lidí k pitné vodě, ale i výrobu potravin. Už nyní v silně zasažených regionech poklesla produkce potravinářských plodin až o 68 procent.

V Indii ročně spadne asi 400 milionů hektarů srážek. To by se zdálo jako poměrně velké množství vody, jenže téměř 70 procent povrchových vod je kvůli silnému znečištění naprosto nevhodných pro lidskou spotřebu. Indie je, co se kvality vody týče,  na 120. místě ze 122 zemí světa. Tedy třetí nejhorší od konce.

"Indie má komplexní vodní ekosystém, ale většina tradičních vodních útvarů zanikla. Oživení studní umožní lidem získat zpět své tradiční zdroje a prostory komunitního života. Díky kapacitám, které studny mají, lze velké břemeno nedostatku vody zmírnit,“ uzavírá Ratish Nanda.