Nejen bolesti hlavy, ale i ztráty paměti, halucinace, záchvaty a - v neposlední řadě - mrtvice. Podle některých odborníků se s neurologickými příznaky potýká až padesát procent pacientů hospitalizovaných v souvislosti s onemocněním covid-19. 

Poměrně nelichotivá bilance upoutala pozornost pracovníků amerického Národního zdravotního ústavu (NIH), kteří se tak při pitvách covid-19 pozitivních pacientů zaměřili na jejich mozkovou tkáň. Výzkumu přitom podrobili celkem devatenáct mrtvých, z nichž někteří spadali do rizikových skupin, upozornil server Science Alert.

Šokující zjištění

"Naše zjištění nás šokovala. Očekávali jsme poškození způsobená nedostatkem kyslíku, místo toho jsme ale pozorovali multifokální poškození, jež jsou častěji spojována s mrtvicí či neurozánětlivými chorobami," konstatoval neurolog Avindra Nath. 

Mozkové abnormality odhalili vědci u deseti zemřelých. Objevená poškození pak svědčila o tom, že u těchto pacientů muselo během jejich života dojít k těžko zjistitelnému mnohonásobnému krvácení do mozku. "Prosakovaly velmi malé cévy a rozhodně to nebylo rovnoměrné - jedna céva támhle, další céva jinde," popsal Nath. 

Testy ale nepotvrdily přítomnost viru SARS-CoV-2 přímo v mozkové tkáni. "Výsledky naznačují, že poškození nebylo způsobeno přímou infikací mozku. Mohlo však nastat v důsledku zánětlivé reakce těla na virus," vysvětlil neurolog. 

Vzhledem k poměrně malému počtu zkoumaných mrtvol je Nathův tým opatrný ve vyvozování jasných závěrů svého výzkumu. Jejich zjištění se však shodují s dřívějšími studiemi, podle nichž mohou být autoimunitní reakce na přitomnost koronaviru v některých případech nebezpečnější, než virus sám. 

Psychóza a halucinace 

Jak upozornil server Science Alert, neurologické příznaky se netýkají pouze pacientů s vážným průběhem onemocnění covid-19. "Mozkové příhody jsme zaznamenali i u mladších pacientů bez rizikových faktorů. Objevili se také pacienti s náhlou změnou duševního stavu, kterou však nešlo nijak vysvětlit," uvedl pro odborný časopis Nature liverpoolský neurolog Benedict Michael. 

U těchto pacientů se vyvinula psychóza a často také trpěli bludy. Například pětapadesátiletá žena nejprve ve svém domě viděla lvy a opice a později také tvrdila, že její přátele a rodinné příslušníky nahradili identičtí dvojníci. 

"V budoucnu se hodláme podrobněji zabývat tím, jak covid-19 poškozuje mozkové tepny, a hledat souvislost mezi poškozením mozku a krátkodobými i dlouhodobými příznaky, které u pacientů pozorujeme," přislíbil Nath závěrem.