Hominidé, pojmenovaní podle místa nálezu jejich ostatků, sibiřské jeskyně Denisova, jako denisované, představují podle vědců z evolučního hlediska jakési "bratrance" neandrtálců a k druhu homo sapiens nepatří. Nově popsaná fosilie však zařazení tohoto tajemného zaniklého tvora z doby kamenné trochu komplikuje - naznačuje totiž, že denisované se mohli dnešním lidem podobat víc, než se předpokládalo.

Čelist denisovana nalezená na Tibetské náhorní plošině
Tajemství čelisti. Denisované dokázali žít v extrémních podmínkách, díky genu

Už před deseti lety našli vědci v jeskyni Denisova v altajském pohoří drobný úlomek kosti malíčku, který jim poskytl první známou denosovanskou DNA a pomohl jim určit tento druh hominidů. Tým paleontologa E. Andrewa Bennetta z Univerzity Paříž VII nyní tvrdí, že se mu podařilo identifikovat zbytek kosti tohoto prstu, jenž má pocházet z pravé ruky zhruba třináctileté denisovanské dívky. Překvapivě tento pravěký prst vypadá spíš jako kost člověka z období starověku nebo i z mladších období, než aby připomínal kost neandrtálce.

Nález zubů a úlomek čelisti

Denisované, kteří obývali části Asie v době před asi 300 tisíci až 50 tisíci lety, přitom měli užší genetické vazby k neandrtálcům než k druhu homo sapiens. Je ale potřeba dodat, že jejich fosilií se zatím našlo jen velmi málo - kromě prstu byly dosud nalezeny jen zuby, úlomek čelisti a část mozkovny.

Bennettův tým proto doporučuje při snahách o určení denisovanských fosilií opatrnost, zvlášť, jsou-li určovány jen na základě svého tvaru. Nový objev totiž naznačuje, že i další dosud nenalezené fragmenty ostatků denisovanů mohou působit spíš "lidštěji" než "neandrtálsky". 

Fosilii malíčku, kterou se nyní podařilo nově doplnit a popsat, objevili ruští vědci v roce 2008. O rok později pak nalezený úlomek rozdělili na dva a oba svěřili dvěma nezávislým týmům za účelem prozkoumání DNA. Mitochondriální DNA z kousku kosti, kterou nyní zkoumal Bennettův tým, odpovídala mitochondriální DNA extrahované z jednoho z těchto úlomků, což naznačuje, že šlo o téhož jedince. 

Ilustrační fotografie.
Matka neandertálka, otec denisovan. Vědci našli prvního hybrida obou druhů

Při porovnání nalezené kosti s ostatky neandrtálců i původního druhu homo sapiens se zjistilo, že rozměry i tvar celé malíčkové denisovanské kosti odpovídají lidem žijícím v časovém rozmezí od starověku až po moderního člověka, nikoli neandrtálcům, kteří se vyskytovali v podobné době jako denisované.