Pískovcový úlomek byl objeven v jihozápadní čtvrti města Angoulême, severně od Bordeaux, a již od počátku o něm archeologové hovoří jako o "výjimečném".

"Kamenná deska, která je asi 25 centimetrů dlouhá, 18 centimetrů široká a tři centimetry tlustá, má na sobě vyryté geometrické vzory a obrazové motivy," uvedl ve svém prohlášení Národní archeologický výzkumný ústav (Inrap). Značky se objevují na obou stranách kamene. 

Nejviditelnější je zde pak rytina bezhlavého koně, která pokrývá více než polovinu povrchu. „Velmi jemné řezy mohou naznačovat srst, přičemž nohy a kopyta jsou velmi realistické," napsal ústav na svých stránkách s tím, že jsou zde patrná i další dvě zvířata, která jsou vyrytá podobnou technikou. Podle úřadu může jít o koně či zubra. 

Experimentovali s kresbou

"To naznačuje, že lovci-sběrači žijící v tomto regionu na konci paleolitu již v té době experimentovali s kresbou," uvedli s tím, že některé z motivů byly typické pro kulturu azilien. Jde o evropskou pozdněpaleolitickou kulturu, pojmenovanou dle francouzské lokality Mas d'Azil (Ariège).

Je datovaná přibližně do let 12 tisíc až 9500 před Kristem. Tedy v době, kdy oteplování klimatu na konci doby ledové přineslo zásadní změny v chování lidí v této oblasti. Tato kultura byla rozšířena na území severního Španělska, Francie a zasahovala až do Švýcarska.

V místě archeologové nalezli také kosti zvířat, pozůstatky šípů a pazourků. Z toho usuzují, že zde před mnoha tisíci lety mohlo být místo určené pro zpracování zvířat po lovu a pro hodování. 

Nálezy si budou moci lidé prohlédnout v Angoulême během Národních dnů archeologie ve dnech 14. až 16. června.