"Nachází se v centrální části někdejší osady v lokalitě Na Kačence. V jedné ze zásobních jam jsme nalezli také pohřeb asi desetiletého dítěte. Bylo uložené ve skrčené poloze, mělo u sebe dva šálky," přiblížil na místě David Humpola z Ústavu archeologické památkové péče Brno, oddělení archeologických výzkumů Znojmo.

Nález datuje do doby únětické kultury starší doby kamenné, což znamená asi dva tisíce let před naším letopočtem. "Bylo tehdy celkem běžné, že lidi pohřbívali i mimo pohřebiště do těchto zásobních jam. Sloužily na uskladnění obilí," dodal archeolog.

Jen o pár metrů dál vykoukl na výzkumníky ze země drak. Právě tak vypadá kostra koně s přeseknutou páteří stočenou do kruhu. "Je uložena také v zásobní jámě. Pochází z mladohradištního období, tedy asi z jedenáctého až dvanáctého století," odhadl Humpola. Zásobní jámu s mladším koněm našli badatelé už když se budoval obchvat Znojma.

Dávné osídlení odhalila a umožnila připravovaná stavba technologického a vývojového centra společnosti Flexira, výrobce nerezových potrubí pro vytápění. Archeologové tam od začátku roku vyzvedli přes čtyřicet nálezů. "Letos je to druhá etapa, začali jsme v lednu na sousedící ploše, kde se nám podařilo objevit osídlení z doby kultury s moravskou malovanou keramikou, z doby neolitu i doby bronzové. Je tady jedna laténská chata z období Keltů ze zhruba 450 až 50 let před naším letopočtem," vyjmenoval Humpola.

Obrysy chaty ukázala i rozdílná barva a skladba zeminy v aktuálně zkoumaném území. "To je čelist kozy," konstatovali pracovníci po očištění alšího chrupu zvířete. Našli prý už srny, jeleny i psa. "Možná je snědli," zamýšleli se.

Objasnění dávné historie 

Výzkum objasňuje dávnou historii Moravského Krumlova. "Je to sídliště, které jsme doposud neznali, jen z nějakých povrchových sběrů. Doposud tady ale archeologický výzkum nebyl. Tento zpřesňujeme polohu a obraz někdejšího osídlení," potvrdil archeolog.

Nálezy dokumentuje na místě. Po vyzvednutí je čeká laboratorní zpracování, očištění, případně rekonstrukce. Poté budou uloženy v Jihomoravském muzeu ve Znojmě.

Navzdory zdržení se stavbou ocenil průzkum i jednatel společnosti Flexira Petr Pokorný. "Lidem se tady dobře bydlelo už před pěti tisíci lety, věřím, že se tu bude dařit i nám," nacházel souvislosti.