Podobnou scénu lze najít v mnoha historických filmech o období středověku. Rytíř jede v lesklé zbroji do boje na hřbetu velkého majestátního koně. Jenže ve skutečnosti se podobná scéna odehrát nemohla. Rytíři sice opravdu na koních do válek jezdili, jenže ti se velikostí těm současným vůbec neblížili. „Podle vůbec největšího výzkumu koňských kostí, jaký byl kdy vykonán, byli koně ve středověku mnohem menší, než jejich současní potomci," shrnuje CNN.

Výzkum uskutečnili britští vědci z Exeterské univerzity a jeho výsledky nedávno publikovali v odborném časopisu International Journal of Osteoarchaeology. „Středověcí váleční oři jsou nejčastěji zobrazováni jako opravdu mohutná a velká stvoření. Ve skutečnosti ale zvířata dosahovala rozměry současných poníků," shrnuje tisková zpráva Exeterské univerzity. 

Dosud největší nalezenou fosilii ichtyosaura v Británii objevil Joe Davis. Měřítko pro snímek poskytl svým tělem paleontolog Dean Lomax
Upravovali nádrž a našli monstrum. Svět uchvátil nález pravěkého predátora

V populárních filmech se podle vědců nejčastěji jako válečný objevuje kůň podobný Shirskému. Shirský kůň je sice opravdu potomkem slavných anglických koní, kteří byli ve středověku využíváni jako váleční, ale do výšky měří o pár desítek centimetrů víc, než jeho vzdálení předci.

Odborníci se při výzkumu zaměřili právě na koně, kteří směřovali do bitev. „Vědci prozkoumali velikosti a tvary celkem 1 964 kostí anglických koní, pocházejících z let 300 až 1650, jenž byly nalezeny na 171 různých nalezištích. Následně středověké koňské ostatky porovnali s kostmi současných koní, aby lépe pochopili, jakými změnami tato zvířata postupně prošla," uvádí CNN.

Na základě bádání vědci určili průměrnou výšku středověkého válečného koně. „V období od 5. do 12. století měřili koně méně než 1,48 metru, což je podle moderních měřítek velikost poníka," zmiňuje CNN. Vyskytovali se sice i vyšší koně, kteří měřili o deset až dvacet centimetrů víc, ovšem ti představovali pro středověké lidi skutečné obry. Zmíněný Shirský kůň pak měří ještě o dalších deset až dvacet centimetrů víc a středověcí válečníci by tak asi zůstali pořádně zaskočení, kdyby na takové "monstrum" měli nasednout.

Kráter přezdívaný Brána do pekel v oblasti Darvaza.
Brána do pekel. Sověti kráter tajili, nikdo neví, jak přesně vznikl

Pro středověké jezdce podle vědců nebyla výška koně tím klíčovým, co určovalo, zda se vypraví do bitvy. „Při výběru koní se zaměřovalo spíše na temperament zvířete a další správné fyzické vlastnosti, než pouze na velikost," uvedl Alan Outram, profesor archeologie na Exeterské univerzitě a spoluautor studie.

I přes senzační zjištění, které se jim již povedlo přinést, chtějí nyní odborníci ve výzkumu koní pokračovat. „Válečný kůň je ústředním bodem našeho chápání středověké anglické společnosti a kultury. Jako symbol postavení úzce spojeného s rozvojem aristokratické identity a jako válečná zbraň proslulá svou pohyblivostí, která dokáže změnit vývoj bitvy," řekl Oliver Creighton, profesor archeologie na Exeterské univerzitě a hlavní autor studie.