Výzkum je součástí projektu DNA Leonarda da Vinciho, jehož cílem je potvrdit, že předpokládané ostatky jsou skutečně jeho, a také "lépe pochopit jeho mimořádný talent a vizuální vnímavost s pomocí genetických asociací".

Výsledky výzkumu podle autorů studie "pomohou vědecky prozkoumat kořeny da Vinciho génia, zjistit informace o jeho fyzických schopnostech a také o jeho možném předčasném stárnutí, o tom, že byl levák, o jeho zdraví a možných dědičných chorobách. Mohou také pomoci vysvětlit jisté osobité smyslové vnímání, jako například jeho mimořádné zrakové schopnosti a synestezii".

Archeologové objevili u Liběšovic na Podbořansku nejstarší studnu v kraji. Pochází z druhé poloviny 7. století.
Archeologové objevili na Ústecku prastarou studnu. Mohl z ní pít i Sámo

Vědci shromáždili údaje z historických dokumentů ve veřejných a soukromých archivech, a přímé výpovědi potomků rodiny Leonarda da Vinciho. Autoři studie poskytli jen málo informací o žijících potomcích, aby chránili jejich soukromí. Vědci Agnese Sabatová a Alessandro Vezzosi, kteří se na projektu podíleli, CNN sdělili jen to, že věk potomků da Vinciho rodiny sahá od jednoho roku do 85 let.

"Jsou mezi nimi malé děti i důchodci, kteří dříve vykonávali různé činnosti - byli zaměstnaní v soukromém i veřejném sektoru, odhadci, obchodníci… Pro nás jsou to z lidského úhlu pohledu všechno mimořádné osoby. Žijí v Toskánsku, ale výzkum ještě pokračuje v dalších větvích rodiny a v dalších zemích," uvedli vědci v e-mailu zaslaném CNN.

Vlastní děti nejspíš neměl

Protože není známo, že by Leonardo měl nějaké děti, soustředili Sabatová a Vezzosi svůj výzkum na umělcova otce a jeho potomky. Díky tomu se jim podařilo odhalit některé dosud neznámé rodové linie. Prošli "tisíce nezveřejněných dokumentů", a také znovu prozkoumali důkazy, které byly "známé, ale ne pochopené", napsali.

"Naše původní otázka zněla: Je možné, že neexistují žádní biologičtí potomci celé řady synů Sera Piera, Leonardova otce?" uvedli vědci a dodali: "Vždy jsme se snažili prozkoumat příběh Leonarda-člověka stejně, jako Leonarda-umělce, abychom objasnili příčiny jeho génia. Nyní s pomocí vědy doufáme, že budeme schopni doplnit několik důležitých odpovědí."

Leonardo se narodil v roce 1452 a proslavily ho zejména obrazy Mona Lisa a Poslední večeře. Věnoval se ale také přírodním vědám, matematice, architektuře, návrhářství, inženýrství, geologii, kartografii, sochařství a kresbě.

Vlk z Pavlova. 3D model lebky objevené kostry zvířete na pravěkém nalezišti. Jihomoravští archeologové ji nalezli v roce 2014. Mikro CT patologickeho vlka.
Vlk z Pavlova jako první pes? Vykopali ho na sídlišti lovců mamutů

Jeho umělecká díla mají mezi sběrateli ohromnou cenu. V loňském roce v on-line dražbě zaplatil jistý nadšenec 98.000 dolarů (2,1 milionu Kč), aby se mohl zúčastnit každoroční kontroly Mony Lisy, kdy pařížské muzeum Louvre obraz vyjme ze schránky, aby ho prozkoumalo.

A začátkem července padl nový dražební rekord, když se kresba medvědí hlavy vytvořená Leonardem da Vincim v Londýně prodala za téměř devět milionů liber (téměř 268 milionů Kč).