Jupiter patří mezi neobyčejně turbulentní planety a jeho impozantní červený centrální cyklon se stal pověstný. Když ale v roce 2016 dorazila k Jupiteru kosmická sonda Juno vyslaná americkou vesmírnou agenturou NASA, objevila ještě něco bouřlivějšího - v polárních oblastech této obří plynové koule se formovaly další bouře vytvářející geometrické tvary.

Z pentagonu se stal hexagon

Na severním pólu zuřilo devět bouří; jedna velká vytvářela střed a osm menších bylo soustředěno kolem ní. Na jižním pólu to bylo obdobné, jen bouří bylo o něco méně, tedy šest - jedna se opět nacházela ve středu a pět kolem ní vytvářelo téměř dokonalý pětiúhelník. Všechny tyto cyklony měly stejnou velikost, odpovídající téměř rozloze Spojených států amerických.

Na obou pólech se také všechny cyklony točily stejným směrem - na severu proti směru hodinových ručiček, na jihu po směru. O těchto bouřích se toho dosud moc nevědělo, vědci například řešili otázku, zda se nad póly točí trvale nebo po čase mizí. Díky několika průletům sondy Juno došli nakonec ke zjištění, že bouře přetrvávají nad póly poměrně dlouho.

Poslední oblet sondy ve výšce 3,5 tisíce kilometrů nad vrcholky mraků Jupiteru však ukázal něco nečekaného. Bouře už netvořily pětiúhelník, ale šestiúhelník. Místo pentagonu hexagon. V "pravém dolním rohu" pomyslného geometrického útvaru se totiž objevil nováček.

NASA jej zaznamenala letos 4. listopadu prostřednictvím optických a infračervených přístrojů sondy Juno při posledním z jejích 22 sběrů dat. "Data z infračerveného mapovače polárních září sondy Juno (JIRAM) naznačují, že z pětiúhelníku cyklonů obklopujících jeden větší středový přešly bouře do šestiúhelníkového uspořádání," uvedl po zveřejněné zprávě NASA astrofyzik Alessandro Mura z Národního ústavu pro astrofyziku v Itálii.

"Tento nový přírůstek je menší než jeho šest zavedenějších cyklonových bratrů - dosahuje přibližně velikosti Texasu. Ale je možné, že nám data z budoucích průletů sondy ukáží jeho nárůst do téže velikosti, jakou mají jeho sousedé," dodal Mura.

Snímky pomohou

Podle vědců může výzkum těchto pozoruhodných bouří a jejich konfigurací přispět k lepšímu pochopení atmosférické dynamiky velkých plynných planetárních obrů, jako je právě Jupiter nebo Saturn, u nějž byla pozorován polární vír nad jižním pólem a velká hexagonální bouře nad pólem severním. 

"Tyto cyklony představují nový fenomén počasí, jaký jsme dosud neviděli ani nepředvídali," uvedl podle webu Science Alert planetární vědec Cheng Li z Kalifornské univerzity v Berkeley. "Odhalují se nám tak nové přírodní zákonitosti, týkající se pohybů tekutin a fungování atmosféry na obřích planetách, které díky přímým pozorováním a s použitíím počítačových simulací začínáme chápat. Další lety sondy Juno by nám měly pomoci toto chápání opět upřesnit - třeba tím, že díky nim uvidíme, jak se bouře vyvíjejí v čase," dodal.

Server Science Alert navíc sarkasticky dodává, že nově zveřejněné snímky opravdu probouzejí chuť na pizzu.