Těleso objevil v listopadu 2014 teleskop Pan-STARRS 1 při pátrání po tělesech v blízkosti Země. Asteroid o šířce tři kilometry, který nese označení 2015 BZ509, se pohybuje v těsné blízkosti planety Jupiter a okolo Slunce obíhá po velmi protáhlé dráze s periodou necelých 12 let.

Vědci na něj přišli právě díky jeho nezvyklé oběžné dráze. Všechny planety a většina asteroidů obíhají okolo Slunce proti směru hodinových ručiček. Souvisí to se vznikem sluneční soustavy z rotujícího disku prachu a plynu. Některé asteroidy však mají tzv. retrográdní pohyb – obíhají opačným směrem.

Asteroid se pohybuje uvnitř i mimo orbitu Jupiteru. Tím se i vyruší gravitační vlivy obří planety, takže oběžná dráha asteroidu je relativně stabilní. "Kdyby BZ509 skutečně pocházel z naší Sluneční soustavy, pohyboval by se stejným směrem, jako ostatní planety a asteroidy,“ říká doktor Fathi Namouni, jeden z autorů studie.

Aby vědci zjistili původ asteroidu, provedli různé simulace pohybu až do úplných začátků Sluneční soustavy, tedy do doby před 4,5 miliardami let. Závěry simulací jsou velmi překvapivé. Ukázalo se totiž, že asteroid se vždy pohyboval retrográdně, a tak k nám musel přiletět odjinud.

"Migrace asteroidů z jiných hvězdných systémů vzniká tak, že hvězdy vznikají v těsných hvězdokupách a Slunce tedy nebylo výjimkou. Každá hvězda tak zde měla svůj vlastní systém planet a asteroidů,“ říká Helena Moraisová z univerzity v São Paulu v Brazílii, jež se také na výzkumu podílela.

Nejpravděpodobnější vysvětlení tedy je, že asteroid byl při letu z jiného mezihvězdného prostoru zachycen gravitačním polem Jupiteru a už zde zůstal. "Těsná blízkost hvězd, spolu s gravitačními silami planet, pomáhá těmto systémům přitahovat, odstraňovat a zachycovat asteroidy z jedné soustavy do druhé," dodává Moraisová.

Objev přichází jen několik měsíců poté, co vědci objevili těleso Oumuamua, které je považováno za vůbec první těleso pocházející z jiné Sluneční soustavy. To však sice přiletělo ze vzdálené galaxie, ale náš systém zase záhy opustilo.

Jméno "Oumuamua" je havajského původu a označuje posla, který k nám byl vyslán z dávné minulosti. Vědci tehdy spekulovali, zda se nejedná o vesmírnou loď, a to kvůli jeho pravidelnému aerodynamickému tvaru.

"Oumuamua je sice mezihvězdného původu, ale je to také jen "turista," který naší soustavou pouze nakrátko proletěl," řekl Namouni. "U BZ509 tomu tak není. Jde o regulérního přistěhovalce," dodává.

Toto zjištění vede vědce k názoru, že v naší soustavě se nachází mnohem více těchto mezihvězdných objektů, jen se špatně hledají. Nyní se pokusí jej blíže studovat, podle nich by totiž mohl přinést další zásadní otázky o původu a složení naší planety Země. 

"Identifikací více cizorodých asteroidů mohou vědci určit jejich složení," tvrdí Namouni. Pokud je totiž na tomto asteroidu přítomna například voda, mohou ji vodci porovnávat s vodou na Zemi a pokusit se lépe pochopit, jakým způsobem vznikla i u nás," uzavírá.