Ve středu Mléčné dráhy se nachází obří černá díra Sagittarius A*, v jejíž blízkosti nyní astronomové odhalili nové struktury v podobě dvojitých kolosálních bublin, připomínajících svým tvarem přesýpací hodiny. Tyto bubliny byly objeveny díky soustavě 64 teleskopů Jihoafrické radioastronomické observatoře, rozmístěných na ploše osmi kilometrů poblíž Carnarvornu. Teleskopy byly zprovozněny na jaře 2018. Objev byl zveřejněn minulý týden v odborném časopise Nature.

Tajemné komety:

"Tyto bubliny vyzařující rádiové vlny se táhnou stovky světelných let nad a pod rovinou Mléčné dráhy (jde o rovinu, ve které se nachází většina hvězd naší galaxie, pozn. red.). A poukazují na něco mimořádného, ​​co se stalo ve středu galaxie,“ říká astrofyzik Ian Heywood z Oxfordské univerzity (jeho slova citoval server Science News).

Zřejmě šlo o obrovskou destrukci hvězdy

Podle Heywooda a jeho týmu svědčí nově zaznamenané struktury o tom, že v blízkosti supermasivní černé díry, která je v současnosti poměrně "ospalá", došlo kdysi k události, jež uvolnila obrovské množství energie, odpovídající výbuchu přibližně stovky hvězd. Šlo zřejmě o hvězdnou destrukci starou několik milionů let. Ta uvolnila volné elektricky nabité částice, urychlené silným magnetickým polem, které vytvořily tyto bubliny.

Zhroucení hvězdného kolosu mohlo vyvrhnout do prostoru přebytek energie, který zachytila gravitace černé díry. Jinou variantou vzniku obřích bublin je to, že jsou výsledkem shluku hvězd kolem černé díry, jež mohly nakonec explodovat coby supernovy a vytvořit rázovou vlnu šířící se do okolního prostoru. 

Vědci zjistili, že bubliny jsou při svých okrajích jasnější, což naznačuje, že rázová vlna směřovala ven. Bubliny tak nevznikly pozvolným procesem, ale náhlým jevem, který se spustil po nějaké době klidu. 

"Tyto bubliny s rádiovým vlněním jsou jedním dílem mozaiky k poznání toho, co se děje ve středu galaxie," řekl serveru Science News astrofyzik Jun-Hui Zhao z astrofyzikálního ústavu Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics v Cambridge v Bostonu ve státě Massachusetts, který se aktuálního výzkumu přímo neúčastnil.

Objev poodhaluje tajemství vesmírných toků

Jinou částí mozaiky je březnový astronomický objev sloupců rentgenového záření, které vytryskly ze středu galaxie a překrývají se s nově spatřenými bublinovými strukturami, což naznačuje společný původ. A již dřívější pozorování odhalila obrovské bubliny gama záření, mnohem větší než rentgenové nebo rádiové vlny, jež se táhnou po obou stranách galaxie. 

Nový objev by mohl vědcům pomoci určit původ některých už dříve spatřených zvláštností vesmíru, například vysvětlit povahu tajemných struktur známých jako rádiová vlákna, které byly objeveny v 80. letech 20. století. Tyto rádiové struktury jsou dlouhé několik světelných let a široké jeden světelný rok. Ačkoli stále není jasné, jak se vytvářejí, spojuje je nový objev s obřími bublinami.

"Tohle je poprvé, kdy vidíme jasnou souvislost mezi odtoky energie a osvětlením těchto vláken. Je to fantastická představa," říká astronom Daniel Wang z University of Massachusetts Amherst, který se do výzkumu nezúčastnil. Nový objev tak odhaluje nové projevy toku hmoty a energie v naší galaxii.