V červnu 1967 během šesti dnů dosáhl Izrael ohromujícího vítězství nad Egyptem, Sýrií a Jordánskem a výrazně zvětšil území pod svojí kontrolou. Toto rozšíření zahrnovalo pásmo Gazy a Sinajský poloostrov získané od Egypta, Západní břeh, včetně východního Jeruzaléma, od Jordánska a Golanské výšiny od Sýrie. Navzdory rychlému izraelskému vítězství se poražené arabské země odmítly smířit s novým statusem quo, a tak po ukončení ostrých válečných akcí začala prakticky ihned takzvaná opotřebovací válka, což byla série potyček podél Suezského průplavu. Egypťané, podporovaní svými arabskými spojenci a Sovětským svazem, se snažili vyčerpat izraelskou armádu a morálku neustálými útoky malého rozsahu a Izrael na to odpovídal stejným způsobem.

Pohledem Jiřího VojáčkaPohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkSovětský svaz byl hlavním podporovatelem arabských států v boji proti Izraeli a poskytoval jim zbraně, vojenské poradce a diplomatickou podporu. Naproti tomu po ukončení spojenectví s Francií v roce 1967 byly hlavním spojencem Izraele Spojené státy americké. Role Sovětů se však neomezovala pouze na roli vzdáleného mecenáše. Jak válka o přežití pokračovala, začali hrát významnější roli. Do roku 1970 rozmístili v Egyptě vyspělé protiletadlové raketové systémy a dokonce vlastní stíhačky i se sovětskými piloty, aby čelily nadvládě izraelského letectva (IAF).

Přečtete si i o dalším důležitém incidentu studené války:

Trosky sestřeleného letadla USAF C-130
Čtyři migy proti lockheedu. Zapomenutý incident studené války vyvolal skandál

V letech následujících po šestidenní válce se IAF etablovalo jako impozantní síla, která ve vzdušných bojích neustále překonávala své protivníky. Vynikající výcvik, taktika a vybavení izraelských pilotů z nich učinily dominantní sílu na obloze nad Blízkým východem. Tato dominance byla trnem v oku Egyptu a dalším arabským státům, které se snažily získat zpět území, o něž během šestidenní války přišly.

Sestřel izraelského Mirage III egyptským MiGem-21 během války Jom KippurSestřel izraelského Mirage III egyptským MiG-21 během jomkipurské války.Zdroj: Wikimedia Commons, Egyptian Air Force, Public domain

Když Sovětský svaz viděl, že jeho arabští spojenci bojují, rozhodl se do konfliktu zasáhnout přímo. Cílem Sovětů bylo zpochybnit nadvládu IAF na obloze a pomoci svým arabským spojencům získat zpět pevnou půdu pod nohama. Poprvé v konfliktu se tak Izraelci ocitli tváří v tvář velmoci, nejen svým arabským sousedům. Konflikty začaly 6. června 1970, kdy byl sestřelen první izraelský letoun F-4 Phantom II. Následovaly další sestřely jak letecké, tak od jednotek protivzdušné obrany. Jejich oběťmi byly letouny Mirage III, F-4 a zejména stíhací bombardéry A-4 Skyhawk.

Tváří v tvář emancipujícímu se protivníkovi si izraelské vojenské velení uvědomilo, že je třeba znovu potvrdit svou vzdušnou převahu. Zároveň však vědělo, že přímá a rozsáhlá konfrontace se Sovětským svazem, jehož přítomnost v regionu byla izraelským politikům díky práci zpravodajských služeb dobře známa, by mohla vést k výrazné eskalaci. Proto se rozhodli uskutečnit operaci, která by Sovětům vyslala jasný signál, aniž by vyvolala válku v plném rozsahu.

Operace Rimon 20

Operace byla pečlivě naplánována. Skupina stíhaček F-4 Phantom II měla působit jako návnada a létat podle schématu, které naznačovalo rutinní útok na egyptskou protivzdušnou obranu. Očekávalo se, že migy se sovětskými piloty napadnou tyto phantomy, načež hlavní síly IAF složené z vysoko letících stíhaček Mirage III spustí past a vrhnou se na nic netušící Sověty shora.

30. července 1970 bylo vše spuštěno. Operaci skutečně zahájila skupina stíhaček IAF F-4 Phantom II, která letěla v relativně malé výšce směrem k egyptské protivzdušné obraně ve schématu, které naznačovalo rutinní údernou misi. Tyto phantomy byly návnadou v pasti. Jejich úkolem bylo nalákat sovětské migy k boji a odlákat je od jejich pozemní ochrany protiletadlovými systémy. Mezitím vysoko nad nimi čekaly stíhačky Mirage III, hlavní stíhací letouny IAF, které byly skryty před radary, protože letěly ve větší výšce, než byl jejich účinný dosah. Tyto letouny, pilotované některými z nejzkušenějších letců IAF, byly pastí připravenou k útoku, jakmile migy zachytí návnadu.

Sestřel egyptského MiGu-21 izraelským letounem v říjnu 1973Sestřel egyptského MiGu-21 izraelským letounem v říjnu 1973Zdroj: Wikimedia Commens, Israeli Air Force, Public domain

Jak se dalo očekávat, sovětské letouny se do návnady chytily. V očekávání rutinního střetu se vydaly zachytit Phantomy II. Situace se však rychle obrátila ve prospěch Izraelců. Když migy zasáhly phantomy, stíhačky Mirage III se snesly z výšky a zaskočily sovětské piloty. Ti se nyní ocitly v kleštích, phantomy byly před nimi a zapojovaly se do leteckých soubojů a Mirage III se na ně vrhaly shora a zezadu. Tato výhodná pozice umožňovala izraelským pilotům odpalovat rakety s vysokou pravděpodobností úspěchu.

Boj byl rychlý a intenzivní. Izraelci měli díky momentu překvapení, lepšímu postavení a pravděpodobně i lepším letadlům převahu. Navzdory vyspělé konstrukci migů a zkušenostem sovětských pilotů se ocitli v nevýhodné pozici a nebyli schopni účinně reagovat na léčku. Izraelské mirage s konstrukcí delta křídla vynikaly ve vysokorychlostních střetech ve velkých výškách. Dokázaly si udržet kontrolu a manévrovatelnost, což jim umožňovalo překonávat migy v soubojích na krátkou vzdálenost. Vynikající taktika a koordinace jejich pilotů spolu s výhodami, které jim poskytovalo strategické plánování, vedly k tomu, že IAF sestřelilo pět sovětských letadel v rychlém sledu.

Když se po několika letech dostanou na veřejnost tajná data:

MiG-29A.
Špionážní akce jako z filmu: Izrael v 90. letech tajně testoval sovětský MiG-29

Po intenzivním souboji se izraelské stíhačky rychle vzdálily a vrátily na základnu. Operace dosáhla svého cíle: demonstrovat vzdušnou převahu IAF a vyslat jasný signál Sovětskému svazu a jeho arabským spojencům. Pozoruhodné je, že IAF během operace neutrpělo ani jednu ztrátu. Toto bezchybné provedení ještě více podtrhlo účinnost jejich strategického plánování a dovednosti jejich pilotů.

Vzdušná bitva v rámci operace Rimon 20 byla mistrovskou lekcí strategického plánování a taktického provedení. Schopnost IAF nalákat sovětské stíhačky do léčky, účinně je napadnout a zvítězit v nastalém střetu, a to vše bez jakýchkoli ztrát, je důkazem jejich operační zdatnosti. Tato operace prokázala účinnost vynikající taktiky a koordinace ve vzdušném boji a zanechala trvalou stopu v historii vzdušného boje.

Důsledky bitvy

Operace Rimon 20, která se odehrála 30. července 1970, byla jedním z rozhodujících momentů války mezi Izraelem a Egyptem. Dobře provedená akce izraelského letectva (IAF) vedla k sestřelení pěti sovětských stíhaček MiG-21 bez jediné ztráty a potvrdila tím jeho vzdušnou převahu. Dopad operace Rimon 20 však daleko přesáhl rámec bezprostředního vojenského vítězství a ovlivnil regionální dynamiku i globální geopolitiku. Bitva totiž byla významným neúspěchem pro Sovětský svaz, který aktivně zasáhl do konfliktu, aby podpořil své arabské spojence a vyvážil nadvládu Izraele na obloze. Ztráta pěti letadel pilotovaných Sověty, aniž by bylo sestřeleno jediné izraelské, byla ranou pro prestiž Sovětů a jasnou ukázkou schopností IAF.

Operace také odhalila omezení vojenské techniky Sovětského svazu. Přestože MiG-21 patřil k nejmodernějším stíhacím letounům své doby, izraelské letouny mirage a phantom jej překonaly. Zpochybněna byla také účinnost sovětských protiletadlových systémů, které byly nasazeny k ochraně vzdušného prostoru arabských států.

Na regionální úrovni operace Rimon 20 zdůraznila vojenskou zdatnost Izraele a jeho odhodlání udržet si vzdušnou převahu, která je klíčovým prvkem jeho národní obranné strategie. Akce měla demoralizující účinek na protivníky Izraele, kteří viděli, jak se IAF postavilo velmoci a zvítězilo. Pro Izrael tato operace znamenala posílení sebedůvěry a víry v taktickou převahu a efektivitu jeho pilotů a letadel. Schopnost IAF naplánovat a provést tak složitou operaci rovněž podtrhla jeho operační flexibilitu a strategickou prozíravost.

Jedna z nejslavnějších izraelských misí krok za krokem:

Letoun F-16A Netz má v řadách IDF bezkonkurenční bojové výsledky: v roce 1981 bombardoval irácký jaderný reaktor a v roce 1982 sestřelil 7 nepřátelských stíhaček (jedna byla společným zásahem s jinou izraelskou stíhačkou).
Operace Opera: Nejslavnější akce izraelského letectva odvrátila jadernou hrozbu

Tváří v tvář nečekané porážce začali Sověti přehodnocovat své zapojení do konfliktu. Riziko dalších ztrát a možnost eskalace v širší konflikt s Izraelem, a tím i s jeho spojencem, Spojenými státy americkými, přimělo Sovětský svaz k opatrnějšímu přístupu. Tato změna sehrála klíčovou roli při uzavření příměří v srpnu 1970, které fakticky ukončilo latentní opotřebovávací válku, aby ji o tři roky později nahradila dynamická a krvavá jomkipurská válka, po které si dva největší regionální protivníci, Izrael a Egypt, konečně podali ruce.

Operace Rimon 20 se dodnes studuje na vojenských akademiích po celém světě jako příklad úspěšného strategického plánování a provedení. Svědčí o významu vzdušné převahy v moderní válce a o tom, jak významný dopad mohou mít dobře naplánované vojenské operace na běh dějin.