Ve vlastnictví Basilejské univerzity se dopis nachází již od roku 1899, kdy byl zakoupen na trhu se starožitnostmi. Podrobněji byl však prozkoumán až nyní, a to profesorkou Sabinou Hübnerovou. Ta ho datovala přibližně do roku 230, což z něj činí nejstarší křesťanský soukromý dopis.

„Jeho význam spočívá v tom, že je to originál, jehož stáří přesahuje 1800 let. Samozřejmě se dochovaly i dopisy apoštola Pavla z prvního století našeho letopočtu či spisy církevních otců z druhého století, ale to jsou ‚pouhé‘ kopie, nikoli originály,“ řekla Hübnerová serveru Newsweek.

Autorem dopisu byl muž jménem Arrianus, který ho adresoval svému bratrovi Paulusovi. O Arrianově vyznání přitom svědčí zejména závěrečný pozdrav, když použil zkrácenou formu křesťanské fráze, aby se adresát „choval dobře v Pánu“.

„Použití zkratky, jež je známá jako nomen sacrum, v dané souvislosti nenechává nikoho na pochybách o tom, že dopis napsal křesťan. Je to totiž výhradně křesťanská formulace, kterou známe i z některých rukopisů Nového zákona,“ vysvětlila Hübnerová.

Nesmírně vzácné jméno

Dalším důkazem křesťanské víry je pak i samo jméno Paulus. „V dané době bylo to jméno nesmírně vzácné. Domníváme se proto, že již rodiče obou mužů, kteří jsou rovněž zmínění v dopise, byli křesťané a již kolem roku 200 našeho letopočtu pojmenovali jednoho ze svých synů po apoštolovi,“ dodala Hübnerová.

Zařazení dopisu do určitého období si podle Hübnerové vyžádalo bezmála detektivní práci. "Původ papyru byl dlouho zahalen rouškou tajemství. Nedávno se mi ho ale podařilo vystopovat až do římské vesnice Theadelphia, jež ležela ve středním Egyptě," popsala Hübnerová. 

Na správnou stopu přitom vědkyni dovedla poznámka na zadní straně papyru, jež  ho přiřadila k takzvanému Heroninově archivu, který svého času zahrnoval kolekci více než tisíce nejrůznějších dokumentů, informoval server Newsweek. 

Detektivní práce 

Od tohoto zjištění byl už jen krok k přibližnému datu vzniku dopisu. „Některé osoby z dopisu – Arrianus, Paulus a Herakleidés – se objevují i v dalších papyrech z tohoto archivu. Díky nim také víme, že Herakleidés byl v roce 239 našeho letopočtu zdejším knězem a členem městské rady,“ dodala Hübnerová. Podle ní je tak zjevné, že dopis musel být napsán před rokem 239, protože Arrianus v něm zmiňuje, že byl Herakleidés právě zvolen do této rady.  

Dopis je výjimečný nejen svým stářím, ale i svým obsahem. Poskytuje totiž neocenitelné informace o životě prvních křesťanů v římské říši a částečně odporuje tvrzení, že se křesťané stáhli ze společenského života. "Podařilo se jim skloubit svou víru s životem ve vesnici. Určitě byli v kontaktu se zdejšími pohany, například nejrůznějšími úředníky," uzavřela Hübnerová.