Archeologové objevili část základů původního kostela, který byl zbořen v roce 1730, a kosterní pozůstatky v místě bývalého hřbitova. „Fungoval do roku 1784. Za doby Josefa II. byl z hygienických důvodů zrušen, ostatky se zčásti exhumovaly a poté byly přeneseny do prostor pod chrám. Kostry, které jsme našli, nyní prozkoumají antropologové, poté budou umístěny do rakve a uloženy v podzemí chrámu,“ uvedl archeolog Jiří Klsák.

Podle něj jsou ostatky z původního hřbitova cenné stejně jako nalezené torzo kostela. „První zmínka o původním kostele sv. Máří Magdalény je z roku 1485. Ze starého kostela jsme objevili základy sakristie. Ve zdivu jsou stopy použití místního vřídlovce jako součásti maltového pojiva. Dalšími objevenými zděnými konstrukcemi jsou obvodová hřbitovní zeď a základy pro původní přístupové schodiště do současného kostela,“ doplnil Jiří Klsák.

Provedení vykopávek zadal archeologům karlovarský magistrát, protože prostor na náměstí Svobody před chrámem sv. Maří Magdalény má být při rekonstrukci ulic Moravské a Hynaisovy znovu zadlážděn.

Arechologický průzkum, nyní už ve spolupráci s geodety bude podle Jiřího Klsáka pokračovat ještě měsíc. „Vykopané sondy překryjeme geotextilií. Proto, aby v případně, kdyby chtěl někdo do budoucna provádět revizi výzkumu, byly vrstvy od sebe odděleny,“ dodal Jiří Klsák.

Rekonstrukce za 30 milionů

Rekonstrukci obou opravovaných komunikací vedle chrámu podle náměstka Petra Bursíka vykopávky nezpozdily. Artefakty totiž archeologové objevili v jiném úseku, než jsou práce prováděny. Rekonstrukce ulic za více než 30 milionů korun by měla být dokončena letos přibližně na konci října. Pak bude podle náměstka Bursíka následovat oprava vedlejší Kolmé ulice. Projekt už je připravený.