Vědci vytvořili program, který je schopný s pomocí umělé inteligence detektovat ze satelitních záběrů vegetaci o ploše aspoň tří metrů čtverečních. Touto metodou analyzovali přes 11.000 satelitních snímků s vysokým rozlišením.

Na Sahaře, v Sahelu rozkládajícím se na jejím jižním okraji a také na místech na přechodu k vlhkým oblastem v západní Africe napočítali 1,8 miliardy stromů.

Velký bariérový útes
Přírodní poklad Země mizí před očima. Velký korálový útes umírá nebývale rychle

Jde o území o rozloze 1,3 milionu kilometrů čtverečních, což znamená, že na jeden hektar připadá něco přes 13 stromů a že vegetace tvořená stromy na takové ploše pokrývá 12 metrů čtverečních.

"Tato vegetace, i když řídká, je klíčová pro zajištění biodiverzity a pro ekosystém jako úložiště oxidu uhličitého, zdroj potravy a přístřeší pro lidi i zvířata. I když je rostlinstva málo, existence poměrně mnoha izolovaných stromů zpochybňuje názor, podle nějž se suché oblasti postupně mění v poušť. Dokonce i na poušti se překvapivě vyskytují stromy v určité hustotě," uvádí studie.

Ilustrační snímek
Ozonová díra je největší a nejhlubší za posledních patnáct let

Tato hustota stromového porostu se zvyšuje postupně směrem k vlhčím oblastem - zatímco na velmi suchých místech připadá na hektar 0,7 stromu, v polosuchých je to už 30 stromů a v na přechodu mezi suchými a vlhkými oblastmi 47 stromů.

Použitá metoda umožňuje také rozlišit mezi porostem jednotlivých stromů a lesem a při porovnání se situací za deset let ukáže účinnost snah o obnovu vegetace na konkrétních místech, uvedli autoři studie.