Ve sci-fi filmech se galaxie běžně doslova hemží inteligentními bytostmi, které překonávají obrovské vzdálenosti ve svých kosmických lodích. Pokud by takové kosmické lodě existovali musely by zanechávat nějaké stopy. Ve skutečnosti však programy jako SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence – Hledání mimozemské inteligence) nezaznamenali žádné zřetelné přenosy mimozemského druhu.

„Často se říká, že hledáme 40 let nebo tak nějak, ale stále jsme neobjevili žádné signály mimozemské civilizace,“ řekl serveru Live Science Shubham Kanodia, postgraduální student astronomie na americké Pennsylvánské státní univerzitě.

Radioteleskopy, které používají výzkumníci při tomto typu hledání, se přitom přímo nabízí. Šíření radiových vln nevadí ani mezihvězdný prach a v některých částech rádiového spektra je rušení na pozadí minimální.

Prozkoumali jsme nepatrný zlomek vesmíru

Jak velkou část oblohy však výzkumníci při své honbě za radiovými signály dosud pročesali? Kanodia a jeho kolegové vytvořili přísný matematický rámec, který použili pro analýzu všech předchozích hledání v rámci programu SETI. Zaměřili se přitom na osm samostatných parametrů, včetně množství oblohy, kterou radioteleskopy prozkoumaly, citlivost observatoří a sílu potencionálních signálů.

Dospěli přitom k závěru, že astronomové dosud prozkoumali pouze 5,8 triliontin (deset na mínus osmnáctou) dostupného vesmíru, který by vědci mohli prohledat. Pokud bychom přirovnali dostupnou oblast pro hledání k množství vody, která se nachází ve všech světových oceánem, tak se zatím podařilo prověřit asi takové množství vody, kolik se vejde do běžné vany.

Současná zjištění pak podporují ten názor, že „Velké ticho“, jak dosavadní neúspěšné pátrání v roce 1983 pojmenoval autor sci-fi a fyziky David Brin, je pouze důsledkem našich omezených hledání a neznamená nedostatek života ve vesmíru. „Jasné a zřejmé radiové majáky mohou být ve vesmíru poměrně běžné, ale ještě o nich nevíme, protože naše dosavadní dokončená vyhledávání jsou příliš malá,“ napsali autoři ve své studii.

Ani rozšíření o optické pulsy nebude stačit

Nová zkoumání SETI se přitom již dostávají mimo rozsah radiových vln. Novější studie se kromě radiových zaměřují i na signály v optických pásmech, protože inteligentní mimozemšťané by mohli používat zdroje silných laserových pulsů například pro řízení mezihvězdných lodí poháněných solárními plachtami.

Kanodia a jeho kolegové se nicméně shodují, že i kdybychom důkladně prohledali optické a radiové vlnové délky, stále by to pravděpodobně představovalo pouze malý zlomek potencionálního vyhledávacího prostoru. Během své historie mohli také mimozemšťané narazit na mnoho jevů, které lidé neznají, z nichž některé by mohly být užitečné pro generování signálů, myslí si Kanodia.

„Je pravděpodobné, že stále ještě existuje hodně fyziky, kterou jsme ještě nerozluštili nebo jí nerozumíme,“ řekl. „Kdybychom se snažili komunikovat s jeskynním člověkem vysílačkou, také nedostaneme žádnou odpověď,“ podotkl.