Lidé pojmenovávali tropické cyklóny (atmosférické bouře s velkým rotujícím vírem, označované v různých částech světa místními názvy: v Indii a v Austrálii jako cyklón, v Atlantském oceánu jako hurikán, v jihovýchodní Asii coby tajfun a podobně) různými způsoby po celá staletí.

Praxe dávat jim lidská, často ženská jména ale tak stará není - její historie sahá pouze do 50. let minulého století. A souvisí s tím, jak se za posledních šedesát let proměnil vztah lidí k těmto pohromám. 

První jména byla podle míst

Od roku 1940 dostávaly jména jenom ty nejhorší bouře, přičemž se vycházelo většinou z místa nebo ročního období. Hurikány tak nesly označení jako například hurikán Sea Islands (udeřil v roce 1893 na souostroví Sea Islands u jihovýchodního pobřeží Spojených států), Great Galveston (zasáhl 8. září 1900 texaské pobřeží v oblasti města Galveston), hurikán Miami (1926) a podobně. 

Tropickým cyklónám přidělovali vědci i meteorologové neoficiální čísla (Tropická bouře Jedna, Hurikán Dva atd.), nicméně zapamatovatelnější a méně obecná jména se začala opravdu používat až od roku 1950. Právě v tomto roce obdržely hurikány oficiální jména, ale stále ještě nešlo o jména lidská. "Tato prvotní pojmenování byla převzata ze společné armádně-námořní fonetické abecedy, díky čemuž se v roce 1950 představily bouře pojmenované tak bizarně jako třeba hurikán Pes, hurikán Klidně, hurikán Třpytka nebo hurikán Láska. Začátkem října 1950 se objevila i tropická bouře nazvaná jednoduše Tropická bouře," uvádí server Mother Nature Network.

Podle serveru vydržela tato tradice dva roky, ale měla jednu do očí bijící vadu: každoročně se opakoval týž seznam jmen. To bylo samozřejmě matoucí, a proto od roku 1953 přistoupilo americké národní středisko pro hurikány k praxi označování bouří ženskými jmény, jež se ukázala jako daleko úspěšnější. Nejenže usnadnila jejich identifikaci, ale také víc poutala pozornost veřejnosti, a díky tomu pomáhala úřadům a zpravodajským stanicím snáz šířit varování.

"Lidská jména se považují za snadněji zapamatovatelná než čísla a technické termíny. Většina odborníků se shoduje na tom, že označení bouří jmény usnadňuje sdělovacím prostředkům šířit o nich informace, zvyšuje zájem veřejnosti o varování a posiluje připravenost oblastí a komunit na bouři," uvádí na svém webu Světová meteorologická organizace.

Napřed manželky, od roku 1979 i muži

Podle Mother Nature Network vycházela první jména hurikánů často ze jmen manželek meteorologů. Možná proto se v 50., 60. a velké části 70. let objevují u těchto vzdušných pohrom jen jména ženská. První mužská jména byla pro tropické cyklóny použita teprve v roce 1979. I do této oblasti ale nakonec vstoupila korektnost: v současnosti Světová meteorologická organizace dohlíží na to, aby se jména mužů a žen v seznamu označení pro hurikány pravidelně střídala. V oblasti Atlantiku se dnes obměňuje šest různých seznamů jmen, z nichž každý slouží jeden rok, takže jména z roku 2015 budou opětovně použita v roce 2021.

Hurikán Michael:

Pokud je ale některá bouře opravdu mimořádně ničivá, bývá její jméno ze seznamu vyřazeno na počest obětí a s ohledem na pozůstalé. Od roku 1954 se tak odebralo "do důchodu" už 78 jmen, z toho 29 od roku 2000. Mezi nejvíc nechvalně proslulá jména patří hurikán Audrey (1957), Betsy (1965), Camille (1969), Hugo (1989), Andrew (1992), Ivan (2004), Katrina (2005), Ike (2008), Irene (2011) a Sandy (2012).

Každoročně vznikne v průměru kolem 80 tropických bouří. Podle Wikipedie mají globálně vrchol své aktivity v pozdním létě, kdy je teplota oceánských vod nejvyšší. Protože léto vrcholí v různých oblastech v jinou dobu, je také časový výskyt tropických cyklón různý. V severní části Atlantiku jde většinou o sezónu od začátku června do konce listopadu, přičemž nejvíc jich je okolo září. V severovýchodním Pacifiku začíná cyklónová sezóna zhruba v polovině května a vrcholí podobně jako v Atlantiku. V severozápadním Pacifiku se vyskytují celoročně, nejvíc v září a nejmíň v únoru. Na jižní polokouli začíná sezóna tropických cyklón ve druhé dekádě února a pokračuje do března.