Nedávný výzkum v lokalitě Takarkori v libyjské části Sahary odhalil podle studie zveřejněné v odborném časopise Plos One zbytky téměř 18 tisíc zvířat, z nichž téměř 80 procent tvořily ryby – mimo jiné pravěcí sumci a tilápie.

Forum Romanum v Římě
Řím vydal mimořádný poklad. Archeologové našli komnatu zasvěcenou Romulovi

Pozůstatky byly datovány do období před 10 200 až 4 650 lety, tedy do epochy raného a středního holocénu. Kromě ryb se mezi nimi nacházely i zbytky savců (přibližně 19 procent) a v menším množství i pozůstatky ptáků, plazů, měkkýšů a obojživelníků.  

„Nejzajímavějším objevem jsou bezesporu rybí pozůstatky. Množství, které jsme našli, je pro centrální Saharu raného holocénu naprosto bezprecedentní,“ řekl serveru Newsweek Savino di Lernia z římské Univerzity Sapienza. „Naše studie nabízí nový pohled na změny klimatu i kulturní adaptace. Zajímavé je i zjištění, že ryby byly běžnou součástí jídelníčku raných pastevců, kteří tak museli být velmi dobrými rybáři,“ dodal.

Kostry neandertálců z jeskyně Šánidar poodhalily tajemství:

Zatímco dnes je podnebí v pohoří Akakus, jež se nachází na jihozápadě Libye v Saharské poušti, větrné, horké a extrémně suché, v dávné minulosti tomu bývalo jinak. Z fosilních záznamů totiž vyplývá, že oblast v období raného i středního holocénu bývala poměrně bohatou na vodu. Není proto divu, že zde prosperovali nejen zvířata a rostliny, ale i lidé. Ti ve zdejších skalách zanechali několik pozoruhodných ukázek pravěkého umění.

Holocén představuje nejmladší geologické období, které začalo s koncem poslední doby ledové přibližně 11 700 let před současností a stále trvá.

Dělí se na tři pododdělení: spodní (raný), střední a svrchní (pozdní), toto členění je ale kritizováno.

Zásadní změna podnebí

V průběhu následujících tisíciletí se ale oblast stávala stále sušší a sušší, což vedlo k postupnému vymizení vodních ploch a s tím i obměně fauny. Zatímco v období před 10,2 až 8 tisíci let tvořily ryby až 90 procent zdejší fauny, v období před 5,9 až 4,6 tisíci let tento podíl klesl na 40 procent, upozornili autoři studie.

Jste příznivci tzv. paleo stravy? Tak opatrně, skutečná strava našich dávných předků moc zdravá nebyla
Pravěké odpadky vydaly tajemství. Lidé pravidelně s jídlem konzumovali jed

Zásadní změna životního prostředí donutila pravěké lovce – sběrače, kteří kdysi nejvíce spoléhali právě na rybolov, aby přešli na jinou stravu. V jejich jídelníčku tak následně získává na důležitosti maso savců.

„Pohoří Akakus znovu dokázalo, že je nesmírně cenné nejen pro africkou archeologii,“ uzavřeli autoři studie s tím, že právě jejich výzkum přináší „zásadní informace o dramatických změnách klimatu, jež daly vzniknout největší horké poušti světa“.