Kolorované sochy velekněze a dvou vysmívajících se židovských obchodníků vznikly v letech 1767 až 1770. Kapli Svatých schodů zdobily více než 130 let, než na začátku 20. století zmizely.

„Podle archivních zpráv byly totiž mezi lety 1900 až 1902 některé značně poškozené sochy prodány do starožitnictví a z výtěžku prodeje se hradila obnova jiné kaple v ambitu lorety,“ popsala historička Klára Mágrová z rumburské farnosti.

Ta plánovala, že letos nechá vytvořit kopie. Nález ale záměry zcela změnil. Objevené tři sochy už má v péči restaurátor. „Dřevěné polopostavy jsou ve velmi dobrém stavu. Očistí se a ošetří proti dřevokaznému hmyzu. Drobná oprava čeká jen špičky nosů soch,“ uvedl restaurátor Petr Šafus.

Další sochy stále chybí

Kaple Svatých schodů měla mnohem bohatší sochařskou výzdobu, než je tomu dnes. Farnosti se nedávno podařilo získat fotografii ze sbírek Národního památkového ústavu z počátku 20. století. Ta ukazuje, že v kapli byla i další socha velekněze, která také zmizela a dosud se ji nepodařilo nalézt.

V plánu je proto pořízení její kopie, zhotoví ji řezbář z Rumburku právě podle dochovaného snímku. Díky tomu se opět celý sochařský soubor rozšíří, nikoliv však na původní počet. Děl se totiž v minulosti prodalo víc. „Jak vypadaly další tři sochy, jichž se dotkl prodej z počátku 20. století, netušíme,“ řekl rumburský děkan Jozef Kujan.

Restaurátoři měli v loretě plné ruce práce už v uplynulých týdnech. 

Římští vojáci jsou zpět

V červnu se na své původní místo do jejího ambitu vrátily sochy čtyř římských vojáků. „Sochy jsou znovu před Božím hrobem a před výjevem Posmívání se Kristu. Staly se součástí prohlídkového okruhu celoročně přístupné památky,“ řekla Klára Mágrová.

Během restaurování se dílům vrátila autentická podoba z 18. století. Záchranu sochařské výzdoby bočních liturgických prostor kaple Svatých schodů v ambitu Lorety Rumburk, která vyšla na 550 tisíc korun, zajistilo rumburské děkanství v roce 2018 a 2019 za přispění Česko – německého fondu budoucnosti, města Rumburk a německých dárců.

Kaple Svatých schodů připomíná příběh Ježíšova odsouzení a ukřižování. Celý prostor je svou výpravností divadelně inscenován, doplňuje jej bohatý sochařský soubor a rozsáhlá malířská výzdoba. Autor unikátní sochařské galerie z kaple Svatých schodů není znám.

Sochy mohou návštěvníci barokní památky obdivovat jako doklad dobové zbožnosti v 18. století. Ne vždy ale tomu tak bylo. Sochy měly být odstraněny jako pobuřující nedlouho po svém vzniku, už v reformních dobách císaře Josefa II.

V Rumburku však umělecké artefakty zůstaly nainstalované až do roku 1900. Kapucíni ze zdejšího kláštera, kteří spravovali loretu, tehdy podlehli tlaku protestantů přicházejících ze Saska. O Vánocích svatostánek navštěvovali a nad sochami se pohoršovali. Část soch se proto umístila do rumburského muzea. Alespoň některé z nich se navrátily zpět do lorety v roce 1930. Zbylé se vrátily na své původní místo po roce 1945.