„Jedná se o velmi cenný soubor, a to jak z hlediska materiální hodnoty, tak především z té historické. Má minimálně středoevropský význam,“ konstatoval první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Ilustrační foto.
Nález roku? Napoví řeč letokruhů. Břeclavský zámek možná skrývá středověký palác

Dobu uložení pokladu datují odborníci na historické mince do poloviny třicátých let 17. století. Tehdy v zemích Koruny české zuřila třicetiletá válka. V takových dobách lidé mnohem častěji ukrývali peníze a cennosti z rozličných důvodů.

Mince byly dobře zachovalé

„Předběžně lze předpokládat, že šlo o peněžní hotovost, která byla v polovině třicátých let 17. století shromážděna v tehdejších Uhrách. Nepochybně byla určena k transportu na delší vzdálenost, proto se jedná výhradně o zlaté mince, stejná hodnota ve stříbře by byla asi desetkrát těžší. Mohlo se jednat o vyplacený žold nebo třeba podíl z kořisti, které bylo nutné následně ukrýt,“ vysvětlil numizmatik Východočeského muzea v Pardubicích Petr Vorel. Prověření hypotéz ovšem historikům ještě nějaký čas potrvá.

Mince jsou velmi zachovalé, v oběhu tak nebyly dlouho. Našly se v místech, kudy v minulosti vedla dnes již zaniklá cesta. Poklad obohatí sbírky Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Poprvé bude k vidění o muzejní noci v roce 2019. 

Záchranný archeologický výzkum v historickém jádru Hodoníně na rohu Anenské ulice a Masarykova náměstí.
Významný nález na náměstí v Hodoníně. Průzkum odhalil zbytky pravěkého sídliště