Ačkoli velikost sladkovodní zásobárny je překvapující, nejedná se o zcela nečekaný objev. První známky existence podobného rezervoáru totiž vědci zachytili již v sedmdesátých letech minulého století – tehdy však netušili, že by se mohl táhnout podél takřka celého severovýchodního pobřeží USA.

„Věděli jsme, že se někde v té oblasti nachází izolovaná místa se sladkou vodou, ale neznali jsme jejich velikost, tvar ani přesné umístění,“ citoval server Science Alert mořskou bioložku Chloe Gustafsonovou z Kolumbijské univerzity.

Hledání ložisek sladké vody 

Průlom přišel až v roce 2015, kdy se vědci zaměřili na pobřeží New Jersey a ostrov Martha’s Vineyard, který se nachází u pobřeží státu Massachusetts. Za pomocí elektromagnetického přijímače umístěného na palubě průzkumné lodi Marcus G. Langseth se tehdy vědecký tým snažil odhalit ložiska sladké vody, která by mohla být ukrytá v sedimentech pod kontinentálními šelfy.

Obě lokality zkoumala posádka lodi Marcus G. Langseth po dobu deseti dnů, přičemž mimo jiné zaznamenávala vodivost vod v okolí plavidla. To proto, že slaná voda je mnohem lepším vodičem elektromagnetických vln, než ta sladká. "Objevili jsme podvodní sladkovodní systém, který zabírá nejméně 350 kilometrů čtverečních a obsahuje asi 2 800 kubických kilometrů málo slané podzemní vody," uvedli následně vědci.

Získané výsledky lze sice do značné míry interpretovat různě, vědci se však domnívají, že zásobárna pitné vody se táhne od nejjižnějšího bodu státu Delaware až do Massachusetts. A ve svých výkladech zachází dokonce ještě dál, když upozorňují, že by mohla být i větší.

„Když vezmeme do úvahy, jak vypadá pobřeží na severovýchodě a jihozápadě od ‚našeho‘ rezervoáru, dospějeme k závěru, že tam může být mnohonásobně více vody. Pak by se jednalo o sladkovodní zdroj, který může konkurovat i největším vodním plochám na pobřeží,“ uvedli autoři studie.

A kde se tato sladká voda vzala? Podle vědců vznikla zásobárna během poslední doby ledové, když se ve skalnatých sedimentech zachytilo velké množství vody, informoval server Science Alert.

Problematické využití vody

Další využití vody ze zásobárny se nicméně ukazuje být poněkud problematické. Některé její části, zejména ty, které se nacházejí nejblíže oceánu, by totiž mohly být jemně slané, takže by je bylo nutné nejprve odsolit. Ačkoli v případě amerického rezervoáru o tomto zpracování nikdo ani neuvažuje, užitečná už je jen jeho samotná existence.

„Domníváme se, že podobné zásobárny sladké vody by mohly být ukryté i v teplejších a sušších částech světa – například v Austrálii nebo na Blízkém východě. A na takových místech by se mohlo jednat o důležitý zdroj pitné vody,“ uzavírá Gustafsonová.