Proces zrání vajíčka je kromě jiného řízen i folikulostimulačním hormonem (FSH), který produkují buňky v hypofýze v mozku. Jeho úlohou je stimulovat zrání folikulu, což je zjednodušené řečeno měchýřek, v němž se nachází vajíčko. Navíc svým působením zvyšuje i sekreci estrogenu. Rovněž má ale zásadní vliv na správné fungování ženského reprodukčního systému. Laicky řečeno, čím více FSH v těle, tím větší plodnost. A proto je jeho hladina nyní studována.

Regulaci hladiny FSH ženské tělo provádí tzv. zpětnovazebním mechanismem. Když buňky hypofýzy produkují tento hormon, dochází i k produkci bílkovin inhibinů A a B, které omezují další produkci FSH. Díky tomu je koncentrace FSH udržována na optimální úrovni pro příslušnou fázi menstruačního cyklu. Vědci objevili tento mechanismus zpětné vazby už téměř před stoletím.

Do skládačky však chyběl jeden důležitý kousek.

Důležitou roli v regulaci hladiny FSH s pomocí inhibinů totiž hrají receptory, které jsou určeny k odchytávání jednotlivých prvků tohoto složitého systému interakcí. Inhibin A reaguje s receptorem zvaným betaglykan, a omezuje tak produkci FSH. Inhibin B se také může vázat na betaglykan, ale s mnohem nižší ochotou. To znamenalo, že musí existovat ještě jeden, dosud neobjevený receptor speciálně pro inhibin B.

Nalezení chybějícího kousku

Ve vědecké práci publikované v magazínu Science Advances našel mezinárodní výzkumný tým tento chybějící kousek. Vědci potvrdili, že oním tajemným receptorem pro inhibin B je s největší pravděpodobností protein s názvem TGFBR3L.

V experimentech použili jako výzkumný model samice myší. Za prvé vědci potvrdili, že tento protein byl detekován pouze v membránách buněk v hypofýze, které produkují FSH jak u myší, tak i lidí. Navíc se ukázalo, že jeden fragment proteinu je velmi podobný části betaglykanu. To vše naznačovalo, že se jedná o dobrého kandidáta na receptor inhibinu B.

Dál u myší, které postrádaly gen kódující protein TGFBR3L, vědci pozorovali zvýšenou plodnost. Během ovulace produkovala taková zvířata více vajíček a jejich vrhy byly početnější. To znamená, že zbavení zvířat tohoto genu narušuje mechanismus zpětné vazby inhibinu B a vede ke zvýšené sekreci folikulostimulačního hormonu.

„Blokování účinku inhibinu B prostřednictvím membránového proteinu TGFBR3L se může ukázat jako dobrá metoda zvýšení produkce FSH při léčbě neplodnosti a poruch reprodukce,“ uvedli vědci ve svém článku. Zejména pak doufají, že lepší pochopení mechanismů, které řídí sekreci jednotlivých hormonů, by mohlo přispět k vývoji účinnějších technik umělého oplodnění, kdy by se od ženy získalo pouze jedno vysoce kvalitní vajíčko. Namísto odběru mnoha, jak se to obvykle dělá nyní.