„Celkem jsme objevili asi šedesát opalizovaných kostí dospělého jedince, včetně části lebky, a kosti nejméně dalších tří zvířat,“ citoval server Newsweek z prohlášení australských vědců.

Nově objevený dinosaurus byl pojmenován Fostoria dhimbangunmal a datován do období křídy (asi před 100 miliony let). Podle archeologů se jednalo o býložravého dinosaura patřícího do skupiny iguanodontia, jejíž zástupci se poprvé objevili přibližně před 175 miliony let.

Nově objevený tvor se může pochlubit jedním světovým prvenstvím - zdaleka nejkompletnějším opalizovaným skeletem ze všech dinosaurů. Opalizované fosilie se sice příliš neliší od těch běžných, narozdíl od nich ovšem nejsou uchovávány v obyčejném kameni, ale v opálu.

„Opály se tvoří ve skalních dutinách. Pokud dutina vznikla tím, že se do písku či jílu před zkameněním dostal biologický materiál (kosti, skořápky či šišky), může ho opál svým tvarem kopírovat,“ popsali vědci. 

Nejkompletnější opalizovaný skelet

„Opalizované kosterní pozůstatky sice byly objeveny již dříve, obvykle se jednalo jen o jednu kost či zub, vzácně i o několik málo kostí. Nikdy ovšem nešlo o desítky kostí, ze kterých by bylo možné sestavit celý skelet,“ upozornila britská paleontoložka Jenni Brammalová.

Archeologové se původně domnívali, že kostra patřila jedinému jedinci, záhy však byli vyvedeni ze svého omylu. „Když jsem začal podrobně zkoumat jednotlivé kosti, uvědomil jsem si, že přede mnou leží lopatky čtyř různých jedinců,“ upozornil Phil Bell, další ze členů vědeckého týmu.

Zástupci druhu Fostoria dhimbangunmal obývali planetu Zemi v době, kdy byla Austrálie stále propojena s Antarktidou. Jednalo se přitom o poslední pozůstatky někdejšího superkontinentu Gondwana, který se začal rozpadat přibližně před 180 miliony let.

Záhadní dinosauři z Austrálie

Dinosauři, kteří před dávnými věky žili na území dnešní Austrálie, jsou pro vědce stále velkou neznámou, konstatoval server Newsweek. Zdejší archeologické nálezy totiž nejsou ani zdaleka tak komplexní jako ty z jiných kontinentů.

Podle vědců je však nově objevený dinosaurus úzce příbuzný s muttaburrasaurem, který byl popsán již v roce 1980 a po Zemi chodil přibližně před 112 až 100 miliony let, tedy v období spodní křídy.

„Z globálního hlediska hrají právě australští dinosauři nezastupitelnou roli. Vzhledem k rostoucímu počtu jejich nálezů v posledních letech to budou oni, kteří jednou přispějí k dokonalejšímu pochopení éry dinosaurů jako celku,“ komentoval nejnovější nález paleontolog Ralph Molnar, jenž působí v Muzeu umění v arizonském Flagstaffu.