Logo Institutu pro studium válkyZdroj: ISW, Public domain

Institut pro studium války je nestranická, nezisková organizace zabývající se výzkumem americké veřejné politiky. Vysvětluje vojenské záležitosti prostřednictvím výzkumů, tvorby důvěryhodných analýz a vzdělávání. Poskytuje zpravodajské informace, které pomáhají americkým politikům činit informovaná rozhodnutí a vzdělává novou generaci vedoucích představitelů v oblasti americké národní bezpečnosti. Jde o celosvětově uznávanou organizaci, jejíž zakladatelkou je Kimberly Kaganová, vojenská historička, přednášející na West Pointu, na univerzitách Yale a Georgetown.

Spojené státy americké mají podle analýzy na ruské válce proti Ukrajině mnohem větší podíl, než si většina lidí myslí. Dobytí celé Ukrajiny Ruskem není v žádném případě nemožné, pokud přeruší veškerou vojenskou pomoc a Evropa bude následovat jejich příkladu. Takový výsledek by přivedl zničenou, ale vítěznou ruskou armádu až k hranicím NATO od Černého moře po Severní ledový oceán.

Ukrajinská armáda s podporou Západu podle amerických zpravodajských zdrojů zničila téměř 90 % ruské armády, která do země vtrhla v únoru 2022, ale agresoři tyto ztráty na živé síle nahradili a navyšují svou průmyslovou základnu, aby materiální ztráty nahradili mnohem rychleji, než jim dovolovaly jejich předválečné kapacity.

Vítězná ruská armáda na konci této války bude mít bojové zkušenosti a bude podstatně větší, než byla ta před rokem 2022. Ruská ekonomika se bude postupně zotavovat s tím, jak budou nevyhnutelně erodovat sankce a Moskva bude vyvíjet způsoby, jak obejít nebo zmírnit ty, které zůstávají. Postupem času bude obměňovat své vybavení, přičemž bude čerpat z bohatých a těžce nabytých zkušeností s vedením mechanizované války. Rusko může poprvé od 90. let 20. století představovat pro NATO významnou konvenční vojenskou hrozbu v časovém horizontu, který je do značné míry dán tím, kolik Kreml investuje do své armády.

Válku na Ukrajině zastaví ten, kdo bude mít vůli. Aktuálně ji mají Ukrajinci, řekl v rozhovoru s Deníkem plukovník Otakar Foltýn:

Bezpečnostní analytik Vojenské kanceláře prezidenta republiky Otakar Foltýn
Rusko zastaví ten, kdo k tomu bude mít vůli, říká vojenský analytik Foltýn

Celkový vojenský potenciál Spojených států a jejich spojenců v NATO je o tolik větší než vojenský potenciál Ruska, že není důvod pochybovat o schopnosti Západu porazit jakoukoli myslitelnou ruskou armádu, a to i za předpokladu, že Rusko plně absorbuje Ukrajinu a Bělorusko. Když však Západ zvažuje náklady na další pomoc Ukrajině v boji proti Rusům v příštích letech, zaslouží si pečlivě zvážit náklady, které by nastaly, kdyby Rusové zvítězili, tvrdí analýza.

Hypotetické vítězství Ruska na Ukrajině

K odstrašení a obraně proti obnovené ruské hrozbě po plném ruském vítězství na Ukrajině budou podle analytíků muset Spojené státy nasadit ve východní Evropě značnou část svých pozemních sil a množství letounů stealth. Stavba a údržba těchto letounů je ze své podstaty nákladná, ale problémy s jejich rychlou výrobou pravděpodobně donutí Ameriku učinit strašlivou volbu mezi udržováním dostatečného počtu letounů v Asii k obraně Tchaj-wanu, Japonska, Jižní Koreje a dalších spojenců a odvrácením nebo poražením ruského útoku na evropské křídlo NATO. Je proto zjevné, že jakýkoli jiný výsledek války na Ukrajině je lepší než tento. Pomáhat udržet linii tam, kde je, prostřednictvím nepřetržité vojenské podpory Západu je pro Spojené státy mnohem výhodnější a levnější než nechat Ukrajinu prohrát.

Mapy

ISW vydal v předcházejících dnech mapy, znázorňují základní vojenské situace související s touto válkou a jejími důsledky.

Mapa 1: Současná situace

Osvobození Chersonské oblasti udrželo nejbližší ruské jednotky daleko od hranic NATO. Většina ruských vojsk je od Rumunska vzdálena více než 500 kilometrů, a ještě dále od Polska, Slovenska a Maďarska. Válka plně zaměstnává téměř půl milionu ruských vojáků, téměř veškerou dostupnou ruskou pozemní bojovou sílu. Rusové mezitím postupně dokončují své dlouholeté úsilí o zajištění kontroly nad Běloruskem a o umístění svých sil v této zemi. Rusko každopádně v této situaci nepředstavuje pro NATO žádnou konvenční pozemní hrozbu, protože jeho armáda je vázána na Ukrajině.

Mapa současného stavu ukrajinské válkyMapa současného stavu ukrajinské války.Zdroj: Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project

Mapa 2: Hypotetické ruské vítězství

Většina ruské armády, která se v současnosti nachází na Ukrajině, by se po vítězné válce vrátila do Ruska, konzervativní odhad však předpokládá, že Rusové přesunou k hranicím NATO tři armády nově vytvořené během války - 18. armádu a 25. armádu a 8. gardovou armádu. Paradoxem by bylo, že v případě vypuknutí 3. světové války ve druhé polovině 20. století právě 8. gardová armáda měla úzce spolupracovat s Československým frontem na dobytí jižních částí Západního Německa. Nyní by stála jako hrozba na slovenských hranicích. Rusové by každopádně v oblasti zřídili nové vojenské základny a na Ukrajině udržovali okupační síly v dostatečné síle, aby zvládly téměř nevyhnutelné ukrajinské povstání.

Ukrajinská ofenziva dokázala zatlačit Rusy maximálně o dvacet kilometrů od předchozích linií fronty. Co se to nyní na Ukrajině děje? Odpovídáme na tři zásadní otázky:

Ukrajinští vojáci během protiofenzivy v Záporožské oblasti
Proč Ukrajinci už nepostupují a Rusko je daleko od zhroucení

Kompletní ruské síly v oblasti by byly patrně schopné hrozit krátkodobou mechanizovanou ofenzívou proti jednomu nebo několika státům NATO se silou nejméně 8 divizí, podporovanými zálohami včetně 1. gardové tankové armády, která byla rekonstituována v okolí Moskvy a vždy měla být hlavní údernou silou proti NATO. Nejohroženějšími by v takovém případě byly pobaltské státy a Finsko, tedy části NATO geograficky spíše okrajové.

V případě útoku by se se silami, které se v současné době nacházejí v Evropě, NATO nebylo schopno bránit a, stejně jako ve dvou předchozích válkách, by tam, na východní hranici NATO od Baltu po Černé moře, Spojené státy musely přesunout velké množství svých vojáků a spolu s nimi značné letecké síly, které by omezovaly ruskou převahu v pozemní technice.

Rozmístění jednotek, pokud by Rusko na Ukrajině zvítěziloRozmístění jednotek, pokud by Rusko na Ukrajině zvítězilo.Zdroj: Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project

Mapa 3: Hypotetické ukrajinské vítězství

Obnovení kontroly Kyjeva nad celým územím Ukrajiny včetně Krymu je důležité nejen pro Ukrajinu, ale i pro NATO. Pokud by Krym dlouhodobě ovládlo Rusko, činilo by to z něj dominantní mocnost v Černém moři a umožnilo by to ruským letadlům ohrožovat jihovýchodní křídlo NATO (Rumunsko, Bulharsko). Pokud však Ukrajina získá zpět své hranice z roku 1991, tlak na NATO se výrazně zmírní. Černé moře by se dostalo pod kontrolu NATO a dá se předpokládat, že Moskva by svou pozornost upřela na posilování vlastní pozice v Bělorusku. V takovém případě by však Bělorusko tvořilo velký výběžek se silami NATO po obou stranách a velkou a silnou nezávislou Ukrajinou podél celé jižní hranice. Úkol bránit severovýchodní Polsko a pobaltské státy před ruskými jednotkami operujícími z Běloruska, Kaliningradu a samotného Ruska by pak byl mnohem zvládnutelnější a méně nákladný než úkol bránit celou linii NATO od Černého moře po Severní ledový oceán.

Rozmístění jednotek, pokud by bylo Rusko na Ukrajině poraženoRozmístění jednotek, pokud by bylo Rusko na Ukrajině poraženo.Zdroj: Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project

Resumé

Američané jsou žádáni, aby vydali spoustu peněz na pomoc Ukrajině v boji proti Rusku, není proto bezdůvodné, aby se zajímali o to, jaké by byly finanční náklady, kdyby Ukrajině nepomohli. Analýza Institutu pro studium války naznačuje, že jak pro Spojené státy, tak pro celé NATO, by v takovém případě byly mnohem vyšší.