Díky objevu 20 dalších měsíců se počet známých satelitů obíhajících Saturn zvýšil na 82, zatímco Jupiter, jenž byl až dosud považován za planetu s největším počtem měsíců, jich má 79. Uvádí to internetový titul Business Insider s odkazem na tiskovou zprávu Carnegieho ústavu pro vědu. 

"Pomocí některých z největších dalekohledů na světě dokončujeme nyní soupis malých měsíců kolem obřích planet," uvedl v této zprávě astronom Scott Sheppard, vedoucí vědeckého týmu, jenž objevil nové měsíce. "Ty hrají klíčovou roli při zjišťování, jak se vyvíjely a formovaly planety naší Sluneční soustavy."

Měsíce patří do tří skupin

Každý z nově objevených měsíců má průměr kolem pěti kilometrů. Sedmnáct z nich obíhá Saturn zpětně, v opačném směru jeho rotace. Jeden ze satelitů představuje odnynějška jeho nejvzdálenější známý měsíc.

Nový objev spojuje tři skupiny vnějších měsíců Saturnu, které jsou seskupeny podle úhlů, v nichž tuto planetu obíhají. Satelity obíhající Saturn ve zpětném směru vůči jeho rotaci se připojí k tzv. norské skupině (jde o skupinu měsíců pojmenovaných podle norské mytologie), další dva ke skupině Inuitů (tedy měsíců nazvaných podle pojmů z mytologie původních obyvatel arktických oblastí Grónska, Kanady a Aljašky) a poslední se stane součástí galské skupiny (měsíce se jmény inspirovanými galskou mytologií). 

Vědci se domnívají, že každá tato skupina vznikla původně z většího měsíce, který se rozpadl na menší části. "Podobné seskupování vnějších měsíců lze pozorovat také kolem Jupiteru, což naznačuje, že měsíce v systému Saturnu byly vystaveny prudkým kolizím buď mezi sebou, nebo s vnějšími vesmírnými tělesy, jako jsou asteroidy nebo komety," uvedl Sheppard. 

Výjimku tvoří nový galský měsíc, který obíhá planetu v mnohem větší vzdálenosti než jeho "společníci". Podle vědců jej buď nějaká síla vytáhla do této vzdálenosti, nebo nepocházel z téže srážky jako ostatní.

V současnosti se připravuje další studie zaměřená na zjišťování, v důsledku jakých srážek měsíční uskupení kolem Saturnu vznikla a jak v té době vypadalo prostředí a podmínky kolem planety.

Vědci zpozorovali nové satelity pomocí japonského dalekohledu Subaru, umístěného na Mauna Kea na Havaji. Pohyb měsíců sledovali na pozadí hvězd a galaxií.

Jména určí lidé

Pokud jde o pojmenování nových dvaceti vesmírných "oběžníků", rozhodla se Carnegieho vědecká instituce zopakovat ideu, se kterou přišla už při loňském objevu nových měsíců obíhajících kolem Jupiteru, a vypsat vedřejnou online soutěž na jejich pojmenování. 

"To, jak velký zájem projevila veřejnost o soutěž týkající se pojmenování Jupiterových měsíců, mě nadchlo natolik, že jsme se pro stejný krok rozhodli i v případě nových měsíců Saturnu. Tentokrát musí být měsíce pojmenovány po obrech z norské, galské a inuitské mytologie."

Podle agregátoru vědeckých zpráv Science Alert začali lidé na Twitteru okamžitě sdílet své nápady. Mezi návrhy se objevilo například jméno keltského mýtického bojovníka a lovce Fionna, nebo inuitského boha Sily, jenž podle inuitské tradice ovládal dech a život. 

Návrhy vhodných jmen lze zasílat @SaturnLunacy pomocí hashtagu #NameSaturnsMoons.