Práce na výzkumu augustiniánské hrobky trvaly zhruba dva červnové týdny. Rakev, ve které následné analýzy identifikovaly ostatky Mendela, zasahovala pod její základy. „Při vykopávkách se ukázalo, že hrobka je půdorysně mírně posunutá. Museli jsme proto vymýšlet technické postupy, aby se nám podařilo vyjmout cínovou rakev v celku a nepoškodila se,“ popsal ředitel a hlavní archeolog z ústavu Archaia Brno Marek Peška.

V rakvi archeologové objevili kromě kostry také boty, oděv, vzácné kříže a například i noviny z října 1883. Antropologická měření také odhalila například výšku Mendelovy postavy nebo velikost bot. K získání nových poznatků využívají odborníci i další vědní obory. „Například pomocí biometrických údajů lebky vytvoříme takzvanou superprojekci, což znamená, že tvar Mendelova obličeje srovnáme s dostupnými obrazy a fotografiemi,“ přiblížila Eva Drozdová z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Hlasování na krajském zastupitelstvu o uspořádání Olympijského festivalu v roce 2022 v Brně.
Olympijský festival v Brně? Podpora Číny, prohlásil krajský zastupitel

Vědci porovnávali vzorky DNA získané z ostatků nalezených v hrobce s DNA získanou z biologického materiálu objeveného při výzkumech v augustiniánském opatství na Starém Brně. „V ochranných overalech jsme tam zkoumali předměty, které Mendel používal. Procházeli jsme například knihy, kde jsme stránku po stránce hledali například vlasy a vousy," vysvětlila Dana Fialová z Oddělení genetiky a molekulární biologie Masarykovy univerzity.

Že se skutečně podařilo nalézt ostatky Mendela, potvrdili výzkumníci v laboratořích Ceitecu. „U vzorku mitochondriální DNA získané z Mendelovy knihy Astronomie byla prokázána plná shoda se vzorky odebranými z Mendelových ostatků, což považujeme za jednoznačné potvrzení identity odebrané DNA,“ uvedl odborný pracovník Genomické laboratoře tamního Centra molekulární medicíny Filip Pardy.

Účast tří držitelů Nobelovy ceny

Na výzkumech spojených s Mendelem se podílejí téměř dvě desítky vědců. Jedná se o odborníky působící na Filozofické, Přírodovědecké a Lékařské fakultě Masarykovy univerzity i v technologickém institutu Ceitec. „Vzhledem k náročnosti celého projektu se budou lidé dozvídat výsledky bádání postupně i v příštím roce, kdy v červenci vyvrcholí oslavy dvoustého výročí Mendelova narození,“ doplnila vedoucí výzkumu Šárka Pospíšilová.

Takto má vypadat zelená část parku na Moravském náměstí po rekonstrukci.
Čtyřnásobně dražší oprava Moravského náměstí v Brně: peníze vezmou z údržby bytů

Na počet světoznámého genetika začne 20. července příštího roku třídenní mezinárodní genetická konference. Přijedou na ni špičkoví vědci z celého světa. „Už teď máme potvrzenou účast tří držitelů Nobelovy ceny, kteří budou v roli přednášejících,“ zmínil ředitel obecně prospěšné společnosti Společně, která se dlouhodobě stará o popularizaci odkazu Mendela, Jakub Carda.

Exhumaci Mendelových ostatků odsouhlasili zástupci Řádu svatého Augustina i Brna. Nalezené ostatky budou na základě žádosti Augustiniánského řádu městem darovány. „Jedná se dohromady o třicet předmětů. Jsou mezi nimi kříže, cínová rakev, pozůstatky oděvu i obuvi. V rakvi byly také noviny či korálky z růžence,” vyjmenoval náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.