Živočichové označovaní jako velemloci čínští se nedávno ocitli v centru pozornosti vědců z Londýnské zoologické společnosti (ZSL), kteří zkoumali celkem 17 historických vzorků. Zaměřili se přitom na genetické rozdíly mezi skupinami velemloků obývajících různé čínské řeky. Výsledky tohoto výzkumu dovedli zoology k závěru, že se jedná o tři odlišné druhy.

„Domníváme se, že přibližně před 3,1 až 2,4 miliony let došlo k rozdělení tehdejších velemloků čínských na tři samostatné druhy. Přibližně ve stejné době přitom došlo i k utváření některých horských formací. Zdá se proto pravděpodobné, že právě tyto změny vedly k izolaci jednotlivých skupin velemloků a tedy i ke vzniku odlišných živočišných druhů,“ citoval server Newsweek Samuela Turveyho, hlavního autora studie, kterou zveřejnil vědecký časopis Ecology & Evolution.

Jak upozornil server Newsweek, dva z "nově" popsaných druhů velemloka dokonce již dostali jména - konkrétně Andrias davidianus (velemlok čínský) a  Andrias sligoi (velemlok jihočínský) -, třetí na něj stále čeká. 

Vzácná zvířata žijící v honduraské džungli:

Fotogalerie: Vzácná zvířata žijící v honduraské džungli

Rekordman zvířecí říše 

Zástupci "nově" objeveného druhu Andrias sligoi jsou přitom schopni dorůst až do délky dvou metrů, což z nich činí nové rekordmany. A jelikož byl o dvacet centimetrů kratší velemlok čínský již dříve považován za vůbec největšího obojživelníka, mají nezpochybnitelný nárok i na tento titul.

Myšlenka existence několika odlišných druhý čínských velemloků přitom není ničím novým, když se poprvé objevila již ve dvacátých letech minulého století. A to kvůli neobvyklému exempláři "velemloka čínského", který byl chován v londýnské zoologické zahradě. Tehdy byla sice zavrhnuta jako mylná, pozůstatky toho velemloka se však naštěstí podařilo uchovat dodnes. 

Ještě poměrně nedávno byli velemloci čínští běžnými obyvateli střední, východní a jižní Číny, připomněl server Newsweek. Následně však populace těchto zvířat ve volné přírodě dramaticky poklesla. Velemloci jsou totiž vyhledávanou pochoutkou a uplatnění nacházejí i v tradiční čínské medicíně. Není proto divu, že jsou dnes považováni za kriticky ohrožené.

Na pokraji vyhubení

"V minulosti se lidé velemlokům vyhýbali a některé kultury je dokonce považovali za zakázaná zvířata. Hlasitý zvuk, který vydávali při vylovení z vody, byl totiž spojován s přízraky mrtvých dětí. Spatřit velemloka bylo poměrně dlouho považováno za špatné znamení," vysvětlil Turvey. 

To se ale v průběhu následujících desetiletí změnilo. "Postupem času se z velemloka čínského stala vpravdě luxusní potravina a proto jsou dnes chováni po celé Číně jako užitková zvířata. Jejich populace ve volné přírodě se však dostala až na kraj vyhubení," dodal Turvey.

K nejnovějšímu objevu tak dochází v době sílících snah o zachování unikátního životního druhu. "Výsledky našeho výzkumu ještě zdůrazňují nezbytnost zavedení opatření na ochranu velemloků. V sázce je zachování hned tří geneticky odlišných zvířecích druhů," konstatovala Melissa Marrová z londýnského Přírodopisného muzea, která se podílela na publikování studie.