Pravěké dřevěné desky byly objeveny v Solentské úžině, která odděluje ostrov Wight od vlastní Velké Británie. Právě zde totiž leží takzvaný Bouldnor Cliff, tedy oblast prehistorického osídlení střední doby kamenné (10. až 8. tisíc let před naším letopočtem). Ačkoli nyní leží Bouldnor Cliff až jedenáct metrů pod vodní hladinou, archeologické nálezy svědčí o tom, že před dávnými staletími se jednalo o hojně zalesněné území.

Pozornost archeologů poutá Bouldnor Cliff již od osmdesátých let minulého století, kdy zde došlo k prvnímu nálezu pozůstatků pravěkého lesa. Od té doby se sem potápěči vraceli opakovaně, přičemž za významný lze označit například objev několika stovek nástrojů z mladší doby kamenné.

Bouldnor Cliff má ovšem jedno specifikum – pátrání po stopách minulosti výrazně ovlivňuje příliv a odliv. Ten sice potápěčům znesnadňuje práci, zároveň ale díky němu dochází k dalším nálezům.

Vikinské pohřební lodi objevené ve švédské Uppsale: 

Až letos tak byla odhalena podivná struktura vyrobená z více než šesti desítek opracovaných dřevěných trámů, citoval server Ancient Origins z prohlášení organizace Maritime Archaelogy Trust (MAT). Prastaré dřevo údajně zabíralo plochu o rozloze jednoho až dvou metrů a bylo na sebe poskládáno ve třech vrstvách. 

Pokročilá práce se dřevem

Podle deníku Daily Mail sice není zcela zřejmé, k jakému účelu dřevěné trámy sloužily, nejpravděpodobněji však tvořily jakousi platformu. V době kamenné tak mohla v mokřadu stát volně plovoucí plošina. Jisté je, že se jedná o nejzachovalejší dřevěnou strukturu dané doby, jaká kdy byla objevena ve Velké Británii.

„Jedná se o významný objev. Nalezená struktura mimo jiné takřka zdvojnásobila množství opracovaného dřeva pocházejícího z doby kamenné, které bylo kdy nalezeno ve Velké Británii. To nám poskytuje nové svědectví o této době – domnívali jsme se, že technologie potřebné k pokročilé práci se dřevem se vyvinuly až mnohem později,“ řekl deníku Daily Mail ředitel MAT Garry Momber.