Podobný výzkum na náměstí nikdy neprobíhal a proto měli archeologové velká očekávání. Už před dvěma týdny narazili na dlažbu ze 16. nebo 17. století. Nález zadokumentovali a částečně rozebrali, aby zjistili, co se nachází v dalších vrstvách. Odborníci se totiž potřebují dostat na původní podloží, které je bez zásahů lidské činnosti. Před pár dny ale objevili další dlažbu, ještě o pár stovek let starší.

„Narazili jsme na poměrně jednoduchou oblázkovou dlažbu, která zřejmě bude ze 13. nebo 14. století. Tento nález jsme trochu očekávali, ale ne v takové hloubce. Mysleli jsme si, že nárůst terénu na náměstí byl o hodně menší,“ upřesnil archeologický technik Tomáš Hiltscher.

Jedinečná příležitost

Lidé teď mají jedinečnou možnost vidět povrch náměstí tak, jak vypadal ve středověku. Nálezy ve výkopech ale odhalené nezůstanou, budou se muset znovu zasypat. „Dlažba samotná se zachová, protože ten výkop kvůli horkovodu nebude tak hluboký. Rozebereme pouze tu dlažbu raně novověkou, kterou už máme zadokumentovanou,“ vysvětlil Tomáš Hiltscher.

Výkopové práce ale přinesly i další zjištění. „Zajímavý je pro nás kovářský odpad jako strusky a podobně. Předpokládáme, že ve městě byla kovárna, což není úplně obvyklé, protože kovárny se nacházely většinou mimo tyto aglomerace kvůli nebezpečí požáru,“ dodal Tomáš Hiltscher.

Archeologický průzkum bude na Velkém náměstí probíhat ještě několik týdnů.