Ve studii, jíž publikoval odborný časopis Proceedings of the Royal Society B, vědci zhodnotili zdraví a velikost korálových kolonií Velkého bariérového útesu mezi lety 1995 až 2017.

Došli přitom k závěru, že během tohoto období klesla populace všech druhů korálů o více než padesát procent, přičemž největší úbytek zaznamenaly korály zploštělé a rozvětvené. Právě ty přitom nejčastěji poskytují útočiště rybám i dalším mořským živočichům.

Největší úbytek korálů zaznamenal Velký bariérový útes v důsledku rozsáhlého blednutí korálových kolonií, k němuž docházelo mezi lety 2016 až 2017. „Nesmíme ztrácet čas. Je nezbytné co nejrychleji výrazně snížit emise skleníkových plynů,“ varovali vědci s tím, že obdobné blednutí korálů bylo pozorováno i letos.

Takzvané blednutí korálů přitom signalizuje počátek jejich postupného úhynu. Za barvou korálů totiž stojí řasy, jež jim rovněž dopravují výživné látky z mořské vody. Ve stresových situacích – typicky při nárůstu teploty vody – se ovšem korály začnou řas zbavovat. Z tohoto poškození se sice mohou později zotavit, může to však trvat desítky let, konstatoval zpravodajský server BBC.

Podle studie z roku 2009 dokáží poškozené korálové kolonie zregenerovat jen velmi obtížně, neboť mezitím zahynula většina dospělých jedinců.

„Zdravé kolonie mají miliony malých korálů a velké množství těch skutečně velkých. Na základě našeho pozorování jsme dospěli k závěru, že regenerační schopnost Velkého bariérového útesu v porovnání s minulostí poklesla. A to proto, že se na něm nachází méně „dětí“ i velkých dospělých jedinců,“ vysvětluje hlavní autor studie Andy Dietzel.

Nejistá budoucnost útesu

Přes dva kilometry dlouhý Velký bariérový útes, jehož rozloha překračuje 348 kilometrů čtverečních, byl pro svůj „nesmírný vědecký a skutečný význam“ v roce 1981 zapsán na seznam světových dědictví UNESCO. V průběhu posledního desetiletí byl však výrazně poškozen, což vyústilo v několik studií hovořících o „umírání Velkého bariérového útesu“.

V loňském roce pak Austrálie potvrdila, že největší hrozbu pro jeho další přežití představuje globální oteplování vyvolané lidskou činností.

„Domnívali jsme se, že ohromující velikost Velkého bariérového útesu je pro něj dostatečnou ochranou. Naše zjištění ovšem dokazují, že je i největší korálový útes světa stále více ohrožován a postupně upadá, upozorňuje jeden z autorů studie Terry Hughes s tím, že v březnu bylo zaznamenáno třetí největší blednutí za posledních pět let. Celkový rozsah škod ale vědci zatím neznají.

Velký bariérový útes (též Velká útesová bariéra), který se táhne podél pobřeží australského Queenslandu, je největším korálovým útesem světa. Tvořen je asi 600 ostrovy a jeho velká část je chráněna jako Great Barrier Reef Marine Park. Od roku 1981 je celý útes pod ochranou UNESCO.